Hotel Jakarta Amsterdam

Op de kade waar vroeger mensen zwaaiden naar passagiers die naar Jakarta reisden, vind je nu het “groenste” hotel van Nederland. Hotel Jakarta Amsterdam is een energieneutraal gebouw bekroond met een BREEAM excellent certificaat en behoort tot één van de meest duurzame hotelgebouwen van Nederland. Een historische plek waar oost en west elkaar ontmoeten.

Waarom is jouw hotel participant van Green Hotel Club?
Hotel Jakarta heeft in de koplopersgroep duurzame hotels gezeten en zet daarom graag de samenwerking voort met Green Hotel Club.

Wat doet het hotel al op het gebied van duurzaamheid?
Het hotel is volledig duurzaam gebouwd en er zijn veel energiebesparende maatregelingen toegepast, zoals het opvangen van regenwater voor het besproeien van de binnentuin. Via pv-panelen in de gevel en het dak van het atrium wordt er zonne-energie opgevangen en omgezet in elektriciteit. De koeling en verwarming van het hotel zelf gebeurt middels een warmte- en koudeopslagsysteem. Dankzij deze duurzaamheidprestaties is Hotel Jakarta Amsterdam een energieneutraal gebouw dat met een BREEAM Excellent certificaat één van de meest duurzame hotelgebouwen van Nederland is.

Hoe kan Green Hotel Club helpen bij verdere verduurzaming?
Door de handen in een te slaan, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.