ELAN

ELAN ondersteunt hospitality bedrijven en organisaties in het MKB met de groei en ontwikkeling van hun duurzame, sociale en ethische (ESG) ambities. Onze aanpak is gedegen en pragmatisch: samen ontwikkelen, samen van start, zelfstandig verder.

ESG Environmental. Social. Governance. De vraag naar duurzaamheidsbeleid op ecologisch en sociaal gebied, transparantie en integriteit van bestuur, neemt stevig toe. Impact maken voor milieu, mens en maatschappij. Dat is de toekomst.

ESG is veel breder dan duurzaamheid. Focus van shareholder naar stakeholder: medewerkers, corporate klanten, investeerders, financiers, maatschappij. ESG-beleid is holistisch, impactvol en creëert waarde voor iedereen.

Wie (gaan) vragen om ESG-beleid? De nieuwe Europese wetgeving CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive) start in 2024. Wie vragen meer inzicht en data? Corporates, banken, accountants, verzekeraars, de overheid. Begin daarom vandaag met voorbereiden.

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Hotel Club?
Samen groeien naar een duurzame, groene en rechtvaardige hospitality wereld.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid?ELAN deelt kennis over ESG en CSRD. Kennis is macht, en die delen we graag. Zowel de kennis, als de macht. We hebben factsheets, schrijven blogs en artikelen, verzorgen lezingen en workshops. We drinken graag een kop koffie om mee te denken over duurzaamheid zonder dat we meteen een factuur sturen.

Hoe kan Green Hotel Club helpen bij verdere verduurzaming?Belangrijk is dat ESG door de hospitality branche wordt gezien als een bruikbaar instrument om tot een beheersing van het bredere klimaatprobleem te komen. Niet als greenwashing, geen nieuwe trend. ESG hoort bij de verplichte duurzaamheidsrapportage die vanaf 2024 binnen Europa gaat gelden, de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Op het gebied van milieu is de gastvrijheidsindustrie al goed uit de startblokken gekomen, extra aandacht is nodig ook voor de sociale en governance aspecten. Daarmee blijft de GHC koploper in Amsterdam en in de branche. Belangrijk is dat onze mooie branche ESG niet als een last maar als een enorme kans ziet.