Er zijn vier projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Afval & Circulariteit, Mobiliteit en Klimaatadaptatie.

Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoering van projecten.

Meer informatie volgt.


Projectgroepen