Green Business Club (GBC) Hilversum Sportpark is een lokale impactorganisatie, waarbinnen bedrijven en organisaties samenwerken aan de verduurzaming van het gebied Hilversum Sporpark. Bedrijven, kennisinstellingen en de gemeente worden bij elkaar gebracht en zetten concrete projecten op die ertoe leiden dat het betreffende gebied duurzamer en toekomstbestendiger wordt.

MEER INFORMATIE VOLGT

De scope van GBC Hilversum Sportpark ligt op het gebied ….

De organisatie van GBC Hilversum Sportpark bestaat uit een bestuur, projectgroepen per thema met een voorzitter/centraal aanspreekpunt, een programmamanager en een participantenvergadering bestaande uit het bestuur, programmamanager en afgevaardigden van alle participanten.