Over Duurzaamheidsplatform Gouda

De komende jaren spelen grote thema’s in de maatschappij ‒ en dus ook bij ondernemingen. De energietransitie en het vervangen van aardgas door andere energiebronnen. De ontwikkeling naar een circulaire economie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de eisen die de samenleving aan het bedrijfsleven stelt op dat gebied. En de veranderingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het zijn allemaal ontwikkelingen die vragen om een innovatieve aanpak, en om nieuwe vormen van samenwerking. Tegen die achtergrond heeft en zoekt DPG samenwerking met andere Green Business Clubs en duurzaamheidsplatformen, overheden, (kennis)bedrijven, netwerkorganisaties en onderwijsinstellingen .

DPG brengt partijen bij elkaar die van elkaar kunnen en willen leren. En die gezamenlijk hun schouders willen zetten onder projecten met een duurzame toegevoegde waarde. Onze deelnemers zijn bedrijven en organisaties die zich actief willen inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering, maar ook bedrijven die duurzaamheid zien als een economische kans. Als deelnemer steunt u dit netwerk en de activiteiten van DPG, en wordt u nauw betrokken bij de projecten. In de maandelijkse nieuwsbrief leest u over de voortgang daarvan, en over de nieuwste ontwikkelingen en initiatieven. U wordt zelf ook van harte uitgenodigd om nieuws in te sturen. Nieuwe duurzame initiatieven, activiteiten voor de kalender, cases ter inspiratie, opgedane kennis en ervaring: de opzet van DPG is zoveel mogelijk te delen.

Aanmelden als deelnemer