Wie draagt bij aan versnelde energiebesparing in kantoorgebieden?

Er is (financiële) ruimte om op korte termijn aan de slag te gaan met versneld energiebesparen binnen een kantoorgebied in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Wie sluit aan bij Knowledge Mile, Sloterdijken, Zuidas en Zuidoost? Uiteraard houdt het niet op buiten de MRA: meerdere lokale GBC’s werken hard energie(besparende) projecten.

De noodzaak om energie te besparen was al hoog met het oog op de klimaatcrisis, de stijgende energieprijzen, groeiende ambities om in 2030 energieneutraal of Paris Proof te zijn maar daar kwam dit jaar ook de aanval van Rusland op Oekraïne bij. Dit was laatste was aanleiding voor het ontstaan van een actienetwerk binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met verschillende focusgebieden om versneld energie te besparen, de kantoorgebieden zijn daar een van. Green Business Club (GBC) Zuidas en GBC Sloterdijken hebben hierin een trekkersrol en werkten een conceptplan uit hoe versneld energie te besparen en hoe kantoorgebieden verantwoordelijkheid laten zien. Binnen de MRA zijn ook BIZ Knowledge Mile en verschillende bedrijven uit Zuidoost betrokken. Er is een plan van aanpak voor collectieve quick wins  binnen de kantoorgebieden waar voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook financiering beschikbaar is gesteld. Deze aanpak bestaat uit drie onderdelen:

1) Lichten uit
Energiebesparing begint bij het voorkomen van verspilling; onnodig brandende lichten is hier een zichtbaar voorbeeld van. GBC Zuidas trapte af met Zuidas doet het licht uit en maakte indrukwekkende beelden van het gebied. Verschillende bedrijven committeerden zich. De lichten uit is makkelijker gezegd dan gedaan door vele stakeholders, het ontbreken van technische oplossing De komende weken worden meer bedrijven benaderd mee te doen, een donkere Zuidas realiseer je samen. Ook Sloterdijken omarmt de ambitie en is bezig met een nulmeting. BIZ Knowledge Mile en Zuidoost zijn enthousiast. Uiteraard houdt energiebesparing niet op buiten de MRA. Verschillende GBC’s in het land werken al hard aan energie(besparende) projecten en het aanhaken op deze aanpak wordt momenteel verkend. Zo zetten ​GBC Eindhoven Spoorzone, GBC Utrecht Centraal en GBC Fascinatio in Capelle a/d IJssel zich in voor het uitdoen van de lichten buiten kantoortijden.

2) Échte impact: klimaatsystemen duurzamer instellen
Hoewel ook het voorkomen van onnodige brandende verlichting zorgt voor energiebesparing, valt de echte impact te maken door aanpassingen aan de klimaatsystemen. Kan de temperatuur in de winter omlaag en – belangrijker nog voor kantoorgebouwen – in de zomer omhoog? Valt er winst te behalen door systemen ’s nachts en in het weekend aan te passen? De aanpak stimuleert bedrijven hier maatregelen in te nemen en faciliteert kennisdeling tussen organisaties hoe dit (intern) voor elkaar te krijgen.

3) Inzicht ontbreekt: routekaarten naar Paris Proof
Bij gebouwen ontbreekt het aan inzicht in daadwerkelijk verbruik, zeker in het geval van bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast kan de aanwezigheid van duurzame techniek, een BREEAM In-Use certificering op de pijler assett en het hebben van relatief goede labels zorgen  voor energie-efficiëntie op papier, resulteren in niet-gevoelde urgentie bij gebouweigenaren en -gebruikers. Bovendien zegt deze energie-efficiëntie op papier nog niets over de daadwerkelijke prestatie. Door het maken van routekaarten van kantoorgebouwen, wordt inzichtelijk gemaakt welke informatie ontbreekt, hoe er op de korte termijn energie bespaard wordt en wat de route is richting Paris Proof in 2030.

Wie doet mee?
Naast de Knowledge Mile, Sloterdijken, Zuidoost en Zuidas is er (financiële) ruimte om op zeer korte termijn aan de slag te gaan in een ander kantorengebied binnen de MRA. Wilt u aan de slag met het gebied, de BIZ, de ondernemersvereniging of met een nog op te richten samenwerkingscollectief? Of zit u buiten de MRA en heeft u ook interesse in deze aanpak? Neem contact op met projectmanager Lara Jongejans: lara@greenbusinessclub.nl.