Energie

Doelstelling van de projectgroep Energie is het reduceren van energieverbruik, het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit en gebruik van duurzame energie.

Projectgroep: Energie