De scope ligt voorlopig op specifiek Fascinatio en Brainpark III. Dit naar aanleiding van de locaties van de founding partners en bovendien lijkt deze schaal goed werkbaar met oog op de ambities en projecten waarmee GBC F aan de slag wil.

In 2021 zijn de founding partners (online) twee keer bij elkaar gekomen voor de eerste brainstorms om tot ambities en bijbehorende projecten te komen. Hieruit zijn Energie, Mobiliteit, Afval & Circulariteit en Klimaatadaptatie als beoogde thema’s naar voren gekomen. De invulling van deze thema’s met bijbehorende ambities en projecten, wordt begin 2022 verkend en vastgesteld.


Projectgroepen