De scope ligt voorlopig op specifiek Fascinatio en Brainpark III. Dit naar aanleiding van de locaties van de founding partners en bovendien lijkt deze schaal goed werkbaar met oog op de ambities en projecten waarmee GBC F aan de slag wil.

In 2021 zijn de founding partners (online) twee keer bij elkaar gekomen voor de eerste brainstorms om tot ambities en bijbehorende projecten te komen. Hieruit zijn Energie, Mobiliteit, Afval & Circulariteit en Klimaatadaptatie als beoogde thema’s naar voren gekomen. De invulling van deze thema’s met bijbehorende ambities en projecten, wordt begin 2022 verkend en vastgesteld.


Projectgroepen

Afval & Circulariteit

Binnen de projectgroep Afval & Circulariteit worden concrete plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van afval en het bundelen van afvalstromen.

Meer info

Energie

Doelstelling van de projectgroep Energie is het reduceren van energieverbruik, het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit en gebruik van duurzame energie.

Meer info

Klimaatadaptatie

Een groen en leefbaar Fascinatio. De projectgroep Klimaatadaptatie richt zich op de vergroening van het gebied en bewustwording van de medewerkers.

Meer info

Mobiliteit

Het gebied moet toegankelijk zijn, maar het moet ook leefbaar blijven. De projectgroep werkt aan concrete oplossingen om mobiliteit te verduurzamen.

Meer info