Op initiatief van diverse marktpartijen in het gebied Fascinatio en ondersteund door Green Business Club Nederland, de gemeente Capelle aan den IJssel en de Provincie Zuid-Holland, is Green Business Club (GBC) Fascinatio in oprichting.

Samenwerken aan lokale verduurzaming neemt een steeds grotere vlucht. Het zorgt onder meer voor aantrekkelijke vestigingslocaties, prettige en groene verblijfsomgeving voor medewerkers, trekt ‘young professionals’ aan en draagt tevens bij aan de toekomstbestendigheid van kantoorgebieden en bedrijventerreinen.

GBC Fascinatio is een lokale impactorganisatie, waarbinnen bedrijven en organisaties samenwerken aan de verduurzaming van Fascinatio. GBC Fascinatio brengt deze bedrijven en organisaties bijeen en organiseert concrete projecten die ertoe leiden dat het betreffende gebied duurzamer en toekomstbestendig wordt.