2024/03/15 geplaatst in Algemeen, Energie, Klimaatadaptatie, Mobiliteit

Bedrijventerrein Fascinatio zet stappen naar duurzaamheid

Op bedrijventerrein Fascinatio wordt serieus werk gemaakt van verduurzaming. Een recente bijeenkomst bij ComfortZone Offices, één van de participanten van Green Business Club Fascinatio, stond in het teken van het presenteren van de resultaten van de ‘nulmeting verduurzaming bedrijventerrein Fascinatio’ door Enerless.

Het rapport onthulde enkele uitdagende kwesties, waaronder de bereikbaarheid van het gebied, netcongestie, slim energiegebruik, hittestress en circulair ondernemen. Samenwerking tussen participanten en partners is van essentieel belang om deze uitdagingen aan te pakken. De betrokkenheid van alle belanghebbenden kan daadwerkelijk het verschil maken.

Energieverbruik nauwkeurig monitoren
Een hoogtepunt van de bijeenkomst was het aanbod van Van Dorp om een jaar lang gratis gebruik te maken van de EBS-tool, waarmee energieverbruik nauwkeurig gemonitord en geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast verraste Mirella van Nielen van de Gemeente Capelle aan den IJssel met gratis vouchers voor op maat gemaakte energie- en/of circulariteitsscans, beschikbaar voor alle ondernemers in Capelle aan den IJssel vanaf 2 april.

Gratis Mobiliteitsscan
Ellery Landheer van Zuid-Holland Bereikbaar bood bedrijven een gratis Mobiliteitsscan aan, waarmee werkgevers inzicht kunnen krijgen in het reisgedrag van hun medewerkers. Deze data zijn tevens bruikbaar voor de rapportageverplichting met betrekking tot CO2-reducties voor woon-werk en zakelijke ritten, die van kracht wordt op 1 juli 2024.

Naast deze praktische initiatieven worden ook concrete plannen voor klimaatadaptatie ontwikkeld. Programmamanagers verkennen verschillende initiatieven, waaronder het ontwikkelen van een ‘community garden’ en het creëren van groene parkeerplekken waar bedrijven actief aan kunnen bijdragen. Eén van de initiatieven om de parkeerplekken te vergroenen is deelname aan de actie ‘NK Tegelwippen voor groenere bedrijventerreinen’.

Lees de hele presentatie terug!

Meedoen?
Green Business Club Fascinatio roept alle geïnteresseerde partijen op om deel te nemen aan deze inspanningen voor een duurzamere toekomst. Voor wie ook een bijdrage wil leveren aan een toekomstbestendig Fascinatio of gebruik wil maken van het aanbod, kan een afspraak maken door een e-mail te sturen naar carola@greenbusinessclub.nl of vincent@greenbusinessclub.nl.