Gepost door Green Business Club - Landelijk
2023/02/23 geplaatst in Groen, Klimaatadaptatie, Water

Geslaagd symposium klimaatadaptatie: wat ga jij morgen doen?

Een praktische routekaart die bedrijven helpt richting klimaatadaptatie. Deze werd gepresenteerd op het energieke symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak – Klimaatadaptatie’ van Green Business Club (GBC) Nederland. In het circulair gebouwde Circl kwamen honderd gebouweigenaren, beheerders, eindgebruikers, adviesbureaus, overheid en programmamanagers voor een klimaatadaptieve middag.

Met grillige piekbuien, droogte en hittestress zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder. Lokale Green Business Clubs richten hun programma in met projecten die klimaatverandering moeten tegengaan (minder CO2 uitstoot), maar ook klimaatadaptatie staat bij veel lokale GBC’s en soortgelijke samenwerkingsverbanden steeds hoger op de agenda. De uitdaging hierbij: welke maatregelen kunnen genomen worden en wie pakt welke verantwoordelijkheid hierin? Het veelzijdige symposiumprogramma onder leiding van dagvoorzitter Joris Kurk zorgde voor praktische inspiratie, kennisdeling en het verhogen van bewustzijn van de mogelijkheden: “Wat wil je morgen doen en wie/wat heb je daar voor nodig?”, kregen de deelnemers mee als centrale vraag tijdens het symposium.

Natuurinclusieve start
De introductie van het begrip klimaatadaptatie komt van Jelle de Jong van IVN Natuureducatie waarin hij aangeeft dat we in een tijdsversnelling zitten als het gaat om de verandering van tijdperk: “Dit jaar gebruiken we na 29 juli al meer van de aarde dan waar we recht op hebben. Sinds de jaren ’70 is de biodiversiteit met 69% procent afgenomen en 96% van het totale gewicht van zoogdieren op aarde wordt ingenomen door mensen en hun (vee)dieren. We zijn een geologische kracht op aarde geworden en hebben veel minder contact met de natuur”, laat De Jong zien. Hij benadrukt hoe zorgelijk het is dat de bewegingsvrijheid van kinderen in drie generaties enorm is beperkt en laat zien hoe groot het effect is op de psyche: stadskinderen ontwikkelen anderen hersenen. De stroom van feiten en getallen laten de urgentie voor het onderwerp zien en De Jong voegt er een positieve nood aan toe: “Een beetje natuur heeft al veel effect”.
Hij neemt het publiek mee naar de werklandschappen van de toekomst, dat vol staat met toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendige terreinen. IVN zet zich in om deze beweging in gang te zetten en vertelt over het transitieprogramma van negen jaar.

Wetgeving & gemeenschappelijke taal
Klimaatadaptatie komt bij steeds meer bedrijven in het vizier, ook omdat er vanuit de overheid steeds meer regels worden geformuleerd. In het bedrijfsleven heerst er echter nog veel onduidelijkheid over wat er nodig is om aan de wetgeving te voldoen en zijn niet alle systemen en terminologie eenduidig. Daarom spreekt dagvoorzitter Kurk met Marije Nap (consultant bij Colliers) en Jan Kadijk (manager Kennis en Innovatie bij Dutch Green Building Council) over de taxomonie wetgeving als klassificatiesysteem van duurzaamheid en over de noodzaak van een gemeenschappelijk instrument en taal voor (de kwalificatie en data van) klimaatadaptatie. Nap legt uit dat je als gebouweigenaar aan één van de zes duurzaamheidsdoelstellingen positief moet bijgedragen en mag geen negatief effect hebben op de andere vijf doelstellingen.

Kadijk laat zien dat DGBC bezig is met een framework waarin je kunt kijken wat je omgevingsscore en gebouwscore zijn, welke samen de klimaatrisicoscore vormen. Zo weet je wat de hittescore of bijvoorbeeld de score op wateroverlast is en welke gebieds- en gebouwmaatregelen het meest effectief zullen zijn. Het framework is dit voorjaar beschikbaar voor gebouweigenaren.

Inspirerend Cases Carrousel
We zien gelukkig dat er al veel goede initiatieven zijn waarin verschillende partijen samenwerken en, met of naast elkaar klimaatadaptieve maatregelen nemen. Een ‘Cases Carrousel’ geeft de zaal concrete voorbeelden waar deelnemers iets aan hebben en morgen mee aan de slag kunnen. De Dakenkansenkaart van GBC Den Haag Beatrixkwartier, de klimaatadaptatie challenge van Spatwater, AMS Institue en Arcadis, het eerste detentiedak van Nederland, het onderzoek naar een klimaatadaptief Utrecht Centraal van GBC Utrecht Centraal, de Witte Daken pilot van de Metropoolregio Amsterdam en het NK Tegelwippen zorgden voor eye-openers aan mogelijkheden.

Het dak op & de diepte in
In de break-out sessies sloten deelnemers zich aan bij het onderwerp van hun keuze om de verdieping in te gaan. Het groene dak van Circl, dat Donker Groep heeft aangelegd wordt bezocht door een groep. De deelnemers in de sessie van APPM keken in het klimaatadaptatiespel welke keuzes zij in verschillende scenario’s maken voor klimaatadaptieve maatregelen, waarbij direct de connectie werd gelegd met de eigen situatie en (bebouwde) omgeving voor mogelijke maatregelen.
Een andere groep liep onder leiding van Ton Muller, hoofdontwerper Openbare Ruimte van gemeente Amsterdam en Margje Polman Tuin, projectmanager bij GBC Zuidas vanuit Circl naar de watervertragende groeistook en de wadi in Zuidas deelgebied Vivaldi waar ze meer uitleg kregen over het project. De volgende stop is de Zuidas Community Garden die laat zien hoe je en braakliggend terrein tijdelijk voor de buurt en vergroening in kunt zetten.

Marije Nap van Colliers en Jeroen van Eekelen van Sweco gaven een toelichting op hoe de Taxonomy (ESG-wetgeving en AFM is verantwoordelijk) in elkaar zit en hoe het beleggers/gebouw-eigenaren kan sturen tot duurzame maatregelen. De sessie wordt al snel interactief door het vragenvuur vanuit de zaal, waaruit de behoefte aan informatie nog maar eens duidelijk wordt. De nieuwe wetgeving stimuleert tot meer langetermijndenken en transparantie, maar elementen als de verwerking van het water in/op het gebouw, dat risico, wordt nog niet goed meegenomen. Er wordt gemeten op carbon en je kunt rapporteren op drie kleuren: grijs, artikel 6; lichtgroen, artikel 8 en donkergroen, artikel 9. Uit de discussie met de zaal kwam onder meer naar voren: omdat het zo is opgeknipt, werkt het sturend om meer te kiezen voor klimaat en minder voor circulaire economie. Dat is een nadeel te noemen.

Routekaart voor bedrijven gepresenteerd
Het laatste plenaire gedeelte van het programma bevatte de lancering van de nieuwe Routekaart Klimaatadaptatie voor bedrijven die Green Business Club samen met Samen Klimaatbestendig heeft ontwikkeld. Het geeft eenieder handvatten en inspiratie om aan de slag te gaan.

De middag werd afgesloten met het beantwoorden van de centrale vraag: “Wat wil je morgen doen en wie/wat heb je daar voor nodig?”. In deelgroepen werden de ervaringen gedeeld, ambities besproken en hulpvragen gesteld. Daaruit bleek dat er al veel concrete acties zijn voor de volgende dag: van het maken van een wit dak, tot het zoeken van samenwerkingen in een specifiek gebied en het contact leggen met de eigenaar van het gebouw. De ‘wat heb je nodig’-vraag levert over het algemeen het verzoek op voor nog meer voorbeelden en samenwerking, een noodzakelijk budget en meer communicatie om partijen aan boord te krijgen.

Bij de afsluitende borrel werden tot slot veel connecties gelegd voor een klimaatadaptieve toekomst.

De Green Business Clubs blijven het thema klimaatadaptatie op de kaart zetten. Wil jij je succesverhaal met ons delen of kunnen we je ergens bij helpen? Neem dan contact op met Eline Kik via eline@greenbusinessclub.nl.

Partners symposium Klimaatadaptatie
Dankzij de partners van het symposium (ABN AMRO, APPM, Circl, Colliers, Donker Groep, Samen Klimaatbestendig (ministeries I&W en BZK), Rainproof, Sempergreen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Zuidas-gemeente Amsterdam) konden we deze inspirerende dag gratis aanbieden. Bovendien droegen zij bij aan een afwisselend en interactief programma.

Het hele symposium terugzien in beeld? Bekijk de foto’s in de online galerij!