2023/01/27 geplaatst in Klimaatadaptatie

Participanten GBC Fascinatio in gesprek over Klimaatadaptatie

Een groen en leefbaar Fascinatio. De projectgroep Klimaatadaptatie richt zich op de vergroening van het gebied en bewustwording van de medewerkers. Participanten van Green Business Club Fascinatio kwamen op 20 januari bij elkaar, onder leiding van bestuurslid Denise Fransen om het thema klimaatadaptatie te verkennen.

We hebben tijdens deze eerste themasessie Klimaatadaptatie geconcludeerd dat hittestress één van de speerpunten is waar wij ons op willen focussen. Een onderschat probleem in Nederland waardoor het extra belangrijk is hier aandacht voor te vragen. Immers neemt door klimaatverandering de kans op wateroverlast, hittestress, droogte en de terugdringing van ecosystemen steeds meer toe.

Maatregelen om hittestress te voorkomen
Spreker Marc den Ouden van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verzorgde een interessante presentatie en gaf ons o.a. inzicht in welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om hittestress te voorkomen. Maatregelen zoals het vergroenen van de parkeerplaatsen rondom de gebouwen, groene daken, vergroenen langs infrastructuur en aquathermie waren voorbeelden waarmee de participanten aan de slag kunnen gaan.
Stadswijngaard Sjatoo010Een mooi praktijkvoorbeeld in het gebied Fascinatio is het initiatief van de stadswijngaard Sjatoo010 dat werd toegelicht door Hans Tobé en Rob Verduin. Bestuurslid Denise Fransen van Van Weelde Shipping is vanaf het begin af aan al groot fan en tevens sponsor van dit mooie initiatief.
Met het idee een Stadswijngaard in de wijk te realiseren wordt beoogd een nieuwe impuls te geven aan de vergroening van de wijk Fascinatio/Brainpark III en de entree naar Capelle een herkenbare en unieke uitstraling te geven (en hiermee de hittestress te beperken). Het aanplanten van de wijngaard heeft mede als doel een positieve impuls te hebben voor de wijk en haar bewoners/ondernemers op het vlak van samenlevingsopbouw/sociale cohesie.
Meer informatie
Wil je meer weten over deze bijeenkomst of GBC Fascinatio? Neem contact op met Vincent Dellebeke via vincent@greenbusinessclub.nl.