Participanten van GBC Eindhoven Spoorzone delen kennis en ontplooien projecten in vier projectgroepen. Daarnaast is het bestuur zeer actief binnen de Brainport Eindhoven, om alle opgedane kennis te delen en binnen het grotere verband van de regio samen te werken.


Projectgroepen

Circulaire Economie

Binnen deze projectgroep worden projecten opgezet om een circulaire economie te stimuleren. De focus ligt op gebouwen, materialen en afval.

Meer info

Energie

De projectgroep Energie richt zich op energietransitie en energiebesparing door concrete projecten binnen Eindhoven Spoorzone.

Meer info

Leefbaarheid & Sociale Duurzaamheid

Duurzaamheid en leefbaarheid gaan hand in hand. Deze projectgroep organiseert jaarlijks een safari door het gebied en ontwikkelt in 2019 een complimentenpoort voor de Spoorzone.

Meer info

Mobiliteit

Eindhoven Spoorzone is een centraal gelegen gebied dat goed bereikbaar en veilig moet blijven, waarbij de projectgroep de transitie naar duurzame mobiliteit wil versnellen.

Meer info