Participanten van Green Business Club Eindhoven Spoorzone zijn actief in de verschillende projectgroepen en komen eenmaal per jaar bijeen om het jaarplan vast te stellen.

Het bestuur, op dit moment bestaande uit Heijmans, Sweco, NS en EY, komt ééns per 2 maanden bijeen om de stand van zaken van onze stichting en participanten door te nemen. Dit doen wij roulerend op locatie bij onze bestuursleden waar de algemene zaken, projectgroepen en projecten worden besproken om de continuïteit van onze stichting te bewaken. Bij het bestuursoverleg is tevens de programmamanager aanwezig die de algemene zaken van de stichting op zich neemt. Hierbij horen o.a. het werven van nieuwe leden, het vormen van de projectgroepen en marketing- en communicatie activiteiten. De programmamanager is het eerste aanspreekpunt voor participanten en andere stakeholders van GBC Eindhoven Spoorzone.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tijmen Jansen, programmamanager.


Uitvoeringsorganisatie

Tijmen Jansen
Pogrammamanager

Energie en Circulaire Economie

Merel Rietveld
Programmamanager

Mobiliteit, Leefbaarheid&Sociale Duurzaamheid

Bestuur

Robert Koolen
Voorzitter

Heijmans
Directeur Strategie & Beleid


Mark-Jan Molenaar
Penningmeester

EY
Partner


Susan Groot Jebbink
Algemeen Bestuurslid

Sweco
Businessdirector Gezonde & Veilige Stad