Stichting Green Business Club Eindhoven Spoorzone is een initiatief van Heijmans, NS, ProRail, Ernst & Young en Rabobank. In 2017 is deze GBC opgericht met als doel het versnellen van de verduurzaming in het centrum van Eindhoven: het energieke gebied rondom station Eindhoven Centraal.

GBC Eindhoven Spoorzone is het samenwerkingsverband voor bedrijven en organisaties in het gebied, om het tot regionale koploper te maken op het gebied van verduurzaming en groene groei. In de komende jaren is het de ambitie om als organisatie uit te groeien tot een stevige partner voor bedrijven en overheden zoals de Gemeente Eindhoven, om een drijvende kracht te worden voor een duurzaam Eindhoven.

De missie van GBC Eindhoven Spoorzone is: samenwerken aan een levendig verblijfsgebied. Daarbij hanteren we de uitgangspunten duurzaam, groen en sociaal.

Aan deze missie wordt gewerkt in projectgroepen die zich richten op de verschillende aspecten van verduurzaming. Daarnaast wordt een aantal keer per jaar een kennissessie georganiseerd, waarbij inspiratie wordt omgezet in concrete projecten.

Wilt u aansluiten bij GBC Eindhoven Spoorzone, of wilt u kennis met ons maken? Neem dan contact met Tijmen Jansen, programmamanager GBC Eindhoven Spoorzone.