2021/11/19 geplaatst in Algemeen

Nik van Nuland: ”Duurzaamheid en circulariteit zie ik als een van de belangrijkste principes.”

Nik van Nuland, Projectontwikkelaar CRA Vastgoed (VB Groep), neemt ons mee in zijn beeld van duurzaamheid en wat hij ermee wil bereiken. Hij reflecteert op belangrijke stappen die gezet zijn in de bouwsector en zijn plan met Green Business Club (GBC) Eindhoven Spoorzone.

Welke rol speelt duurzaamheid voor jouw persoonlijk?
”Duurzaamheid en circulariteit zie ik als een van de belangrijkste principes die doorgevoerd moeten worden in onze sector en onze bouwprojecten. Grondstoffen raken op, gezondheid wordt een steeds belangrijker thema en klimaatverandering moet worden gemitigeerd. Het klinkt misschien cliché, maar ik wil een aarde achterlaten voor mijn kinderen waar zij hetzelfde levensgeluk kunnen ervaren als ik. Dat kan alleen als we serieus onze wijze van ontwikkelen en bouwen aanpassen naar de nieuwe realiteit.”

Waar ben je het meest trots op kijkend naar duurzaamheid binnen jouw bedrijf?
”Om heel eerlijk te zijn worden er in de bouwsector belangrijke stappen gezet met het toepassen van duurzame, biologische afbreekbare materialen en het gebruik van elektrisch vervoer. In de ontwikkeltrajecten is er al langere tijd aandacht voor duurzaamheid, zowel op het sociale domein als in de ruimtelijke ontwerpen van onze projecten. Zo herbestemmen wij regelmatig religieus erfgoed en brengen wij kennis en capaciteit in verschillende duurzaamheidsinitiatieven. Het kan altijd beter maar ik ben trots op de focus die we leggen op de lastig te kraken noten. Dit omdat de quick wins al in samenwerking met onze ketenpartners worden toegepast.”

Wat wil je graag oppakken met GBC?
”Ik heb de eer om in meerdere werkgroepen mee te mogen lopen van zowel de GBC Eindhoven als de ateliers van de gemeente Eindhoven voor de gebiedsvisie Eindhoven Knoop-XL. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat door een ontwikkeling op gebiedsniveau te organiseren, een hoop ambities ook daadwerkelijk effectief gerealiseerd kunnen worden in plaats van uitwerking op plot- of gebouwniveau. Tezamen met de kennisinbreng van GBC hoop ik dan ook in de komende fases van de gebiedsontwikkeling de beoogde ambities in de praktijk te brengen. Zo is bijvoorbeeld het thema leefbaarheid en welzijn in Knoop-XL een belangrijk aandachtspunt. Ik hoop daar samen met de gemeente en GBC place-making uit te werken en de Eindhovenaar mee te nemen in de enorme verandering van dit stadsdeel.”