2021/06/24 geplaatst in Energie

GBC Eindhoven Spoorzone gaat werken aan doorvertaling energiebeleid

Participanten van Green Business Club Eindhoven Spoorzone hebben tijdens de laatste projectgroepvergadering Energie kennis uitgewisseld en met de Gemeente doorgesproken over concrete projecten binnen dit thema.

Stakeholders in de Spoorzone hebben behoefte aan een doorvertaling van gemeentelijk energiebeleid naar de praktijk. Participanten werken in de komende tijd aan enkele fictieve cases die aan de Gemeente Eindhoven in een open kennissessie worden voorgelegd. Het doel is meer kennis te krijgen over wat van partijen in het gebied gevraagd wordt. Daarnaast dient het voorleggen van de fictieve casus als een mogelijkheid elkaar over en weer te inspireren en informeren over wat er leeft.

Ook bereidt de werkgroep een campagne voor om kantoorgebouwen ’s nachts niet te verlichten. In de aanloop hier naar toe wordt onderzocht welke gebouwen nog veel lichten aan hebben en wat er voor nodig is om dit te reduceren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de ‘Zuidas doet het licht uit’ campagne, georganiseerd door Green Business Club Zuidas.

Meer inspiratie wordt binnenkort opgedaan bij Green Business Club Beatrixkwartier waar Engie een routekaart heeft gemaakt voor energieneutraal gebied. Daarnaast wordt aansluiting gezocht met bedrijven en organisaties in de Spoorzone die een goede bijdrage kunnen gaan leveren aan de werkgroep Energie van GBC Eindhoven Spoorzone.