2020/04/29 geplaatst in Algemeen, Circulair, Klimaat, Mobiliteit

KnoopXL en Klimaatadaptatie Gemeente Eindhoven

GBC Eindhoven houdt nauw contact met de gemeente en APPM inzake de ontwikkelingen van de Spoorzone en Internationale KnoopXL. Aan APPM is gevraagd om een update te geven aan alle stakeholders over de ontwikkelingen in het gebied en de planning voor de komende periode. Deze zal binnenkort door de gemeente en APPM aan de diverse stakeholders worden verstrekt.

Gemeente Eindhoven is daarnaast bezig met een inventarisatie van verschillende initiatieven rond duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er ontstaan steeds meer initiatieven welke veel raakvlakken met elkaar hebben. Dit werd ook gesignaleerd door wethouder Rik Thijs en daarom wil de gemeente samen met de verschillende stichtingen/initiatieven een platform creëren  waarbij verbindingen kunnen worden gelegd en iedereen op de hoogte is van elkaars activiteiten. Dit om elkaar te kunnen versterken.

Op dit moment wordt geïnventariseerd welke clubs actief zijn en wie zich hieraan wil committeren. Als GBC Eindhoven hebben we aangegeven dat we hiervoor openstaan en kennis willen delen en projecten voor de Spoorzone al dan niet gezamenlijk willen uitrollen. Verduurzamen is immers een gezamenlijke opgave! We houden onze participanten op de hoogte van deze ontwikkelingen.