Cesco Holtus, ProRail: “Strategische hoofddoelstelling sluit goed aan bij ambitie GBC Eindhoven”

ProRail is een van de “founding fathers” van de Green Business Club (GBC) Eindhoven Spoorzone. Cesco Holthus is sinds geruime tijd betrokken bij GBC Eindhoven Spoorzone en is actief in het bestuur.

“In de naamgeving van de club komt de Spoorzone terug, waarmee onze natuurlijke relatie tot uitdrukking komt. Dit gekoppeld aan onze strategische hoofddoelstelling: “ProRail verbindt, verbeter en verduurzaamt”, verklaart welhaast waarom we ons een natuurlijke partner voelen. Om een indruk te geven waar we als ProRail investeren in duurzaamheid, hierbij een tweetal voorbeelden van thema’s waar we mee bezig zijn:

  • Energiebesparing (het verduurzamen eigen gebouwen, zonnepanelen op perronkappen en overige assets)
  • Circulair materiaalgebruik (o.a. maximaal hergebruik bij planfase projecten, duurzaamheidstool waarmee projecten worden gegund, papier gescheiden op stations, raamcontracten voor duurzame diensten)(

De Eindhovense Spoorzone is volop in beweging. Het is een gebied waarin nu en de komende tijd veel gaat gebeuren. De afgelopen periode is o.a. het prachtig verbouwde station in gebruik genomen na een ingrijpende verbouwing. Een mooi project waarin we nauw samengewerkt hebben met de gemeente en NS. Een project dat naast duurzaamheid veel uitdagingen kende, verbouwen terwijl de winkel open blijft en de monumentale status van de oude reizigerstunnel.

Het eindresultaat heeft een aanzienlijk duurzaamheidsgehalte meegekregen. Naast een warmtekracht installatie liggen er maar liefst ruim 1600 zonnepanelen op de perronkappen en wordt er Ledverlichting toegepast. Mooi is dan ook dat er brede waardering is voor het prachtige eindresultaat. Op 30 november hebben we als ProRail  (en partners) de van Abbe penning mogen ontvangen.

De realisatie van het station vormde ook het vliegwiel om met de partners in de Spoorzone te komen tot oprichting van een GBC Eindhoven Spoorzone. Het leverde als het ware energie op om duurzaamheid in de Spoorzone naar een hoger niveau te brengen. Deze energie wilden we vanzelfsprekend vasthouden en investeren in dit gebied. Samen met een aantal partners (Heijmans, NS, Ernst & Young ) hebben we de GBC ten doop gehouden. Doel is om samen met partners in de Spoorzone duurzaamheid een krachtige impuls te geven. Het format is laagdrempelig en resultaatgericht. Vooral concreet aan de slag gaan met de goede voorbeelden op het gebeid van energiebesparing, afvalverwerking maar ook slimme mobiliteit. Het is dan ook fijn te zien dat inmiddels diverse partners zijn aangehaakt, van de TUE tot aan Strijp-S.

Hoe nu verder..? We zijn vooral voorstander van actie- en resultaatgerichte aanpak. Het leren en delen van elkaars goede voorbeelden. Mooi voorbeeld is de recente Gebiedssafari in de Spoorzone die we hebben georganiseerd. Terugkijkend op het eerste jaar stel ik vast dat er veel energie loskomt, nu vasthouden en uitbouwen!”