2018/09/04 geplaatst in Algemeen, Circulair, Energie

Wethouder van der Meer: ‘Samen voor een duurzamer Eindhoven’

Beste participanten van Green Business Club Eindhoven Spoorzone,

Eindhoven werkt aan een duurzame toekomst. Samen met bewoners en bedrijven realiseren we een ambitieus klimaat- en energieplan. Meer isoleren, meer zonne-energie, meer aardgasvrije woningen, meer CO2 reductie, meer circulaire denken, meer groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers. We willen bij deze doelstellingen de komende jaren de kracht uit deze stad betrekken.

Daarom zijn we erg blij met duurzame initiatieven vanuit de stad, waar Green Business Club Eindhoven Spoorzone een mooi voorbeeld van is. Onze ambities realiseren we namelijk niet vanuit het Stadhuis. We werken graag samen met allerlei partners, waaronder zeker het bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven kunnen we grote slagen maken in onze ambities. We willen dus ook graag weten wat het bedrijfsleven van de gemeente nodig heeft, om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Zeker ondernemers die nu al nadenken over wat ze kunnen doen. Hoe kunnen wij als gemeente ondernemers ondersteunen en faciliteren?

De twee speerpunten van GBC Eindhoven Spoorzone, energie-uitwisseling en het stimuleren van een circulaire economie, zijn ook de speerpunten van de gemeente.

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik. De transitie naar een circulaire economie is volgens de Europese Commissie ‘de gelegenheid om onze economie te transformeren en nieuwe en duurzame concurrentievoordelen voor Europa te genereren’.

Het is de taak van de overheid om bedrijven te stimuleren met innovatieve circulaire oplossingen te komen. Alle ideeën zijn welkom. Overheden zijn grote inkopers, en bepalen en betalen veel (bouw)projecten, maar volgens mij kunnen we samen meer doen.

Ook duurzame energie is – net als bij jullie – een speerpunt van de gemeente. Deze extreme zomer hebben we klimaatverandering in het gezicht gekeken, zoals de NRC schreef. Klimaatverandering is van iets heel abstracts veranderd in iets tastbaars. En om erger te voorkomen moeten we wereldwijd aan de slag om over te schakelen op duurzame energie zodat we geen fossiele brandstoffen meer hoeven te verbranden. Zo ook in Eindhoven.

Sinds mei van dit jaar ben ik wethouder van de gemeente Eindhoven met onder andere het thema ‘duurzaamheid’ in mijn portefeuille. Het is mijn ambitie en dat van het college van B&W om van zonne-energie een groot succes te maken in onze stad. We zijn Brainport Eindhoven, met veel innovatieve bedrijven – ook op het vlak van zonne-energie – en maakindustrie. Samen kunnen we Eindhoven laten excelleren op dit vlak. Er zijn zoveel bedrijven in Eindhoven die hun daken kunnen benutten voor zonnepanelen. Misschien dat de Green Business Club zich hiervoor kan hard maken in de spoorzone?

In de Spoorzone en vooral rondom het station wordt de komende jaren veel gebouwd en getransformeerd. Een plek waar nu ongeveer 200 mensen wonen en straks 15.000! Waar voetgangers en fietsers veel ruimte krijgen. En het autoluw wordt. Daarbij horen maximale kansen voor duurzame warmte en energie, duurzame materialen en veel groen. Het is heel belangrijk dat je dat samen doet met bedrijven die binnen de Green Business Club Eindhoven Spoorzone een duurzame ambitie uitspreken: een gezonde toekomstbestendige stad.

Jan van der Meer
Wethouder Duurzaamheid & Openbare Ruimte