Gepost door Green Business Club - Landelijk
2021/05/20 geplaatst in Afval, Circulair

Gebiedsaanpak kansrijk bij het voorkomen van grondstofverspilling

Meerdere lokale Green Business Clubs werken aan afval & circulariteit en formuleren eigen ambities. Om meer impact te maken en deze zero waste programma’s versneld en efficiënt uit te rollen, biedt Green Business Club (GBC) Nederland ondersteuning, samen met VANG Buitenshuis, een programma van Rijkswaterstaat. Alle kennis en kunde die afgelopen jaren is opgedaan, krijgen een plek in een gebiedsgerichte aanpak die goed aansluit bij de werkwijze van GBC.

Er zijn nu 14 lokale GBC’s waarbinnen zo’n 300 bedrijven, zoals ABN AMRO, Accenture, FMO, Movares en RAI, werken aan de verduurzaming van het gebied en de eigen bedrijfsvoering. De aanpak is integraal, er zijn concrete projecten op het gebied van energie, mobiliteit, logistiek, sociale duurzaamheid én afval en circulariteit. Deze lokale clubs worden ondersteund door het platform van GBC Nederland op het gebied van communicatie en kennisdeling. De netwerken van GBC en VANG Buitenshuis versterken elkaar. Kennis en vragen vanuit de GBC’s  kunnen binnen VANG Buitenshuis worden gedeeld en opgepakt en andersom: kennis vanuit het programma kan goed worden toegepast binnen de GBC netwerken.

Sectoraal én lokaal

VANG Buitenshuis heeft  afgelopen jaren waardevolle kennis opgehaald binnen koplopergroepen in verschillende sectoren zoals horeca, cultuur, zorg en onderwijs. Veel bedrijven in deze sectoren hebben het voorkomen van grondstofverspilling op het netvlies en werken er aan. De sectorale aanpak werkt goed; het is handig om te weten hoe je collega aan dit onderwerp werkt. Daarnaast trekken , overheden, MKB, onderwijsinstellingen en maakindustrie binnen Green Business Clubs vaker met elkaar op om afval te verminderen, voorkomen en/of hoogwaardig en lokaal te verwerken. Hierdoor worden vervoersbewegingen beperkt, volumes gebundeld en worden regionale kansen benut. Deze projecten dragen bij aan een meer algemene zero waste ambitie.

Aandacht voor afval

In maart 2020 organiseerde GBC Nederland het symposium ‘Van Ambitie naar Aanpak: Zero Waste’ voor participanten van de lokale GBC’s, waar een aantal cases een podium kregen. De meest integrale aanpak is te vinden in Amsterdam Zuidas. Daar ondertekende de helft van de 55 participanten in 2019 de Zero Waste Zuidas overeenkomst: een Zuidas zonder restafval in 2030, waar afval verminderen prioriteit heeft en hoogwaardige en lokale verwerking leidend zijn. Ook andere clubs zijn bezig: in het Beatrixkwartier van Den Haag formuleren participanten sinds enkele jaren doelstellingen met betrekking tot het percentage restafval, in het stationsgebied van Utrecht heeft organisch afval alle aandacht en GBC Rotterdam Alexander gaat met behulp van een toegekende subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland collectief aan de slag met het onderwerp.

Uitrol zero waste aanpak

Nog niet alle GBC’s zijn bezig met de opzet van een zero waste programma, en het ambitieniveau varieert onderling. Maar het thema voorkomen grondstofverspilling leeft. GBC Nederland en VANG Buitenshuis pakken deze vraag op en bieden projectmanagement aan lokale GBC’s die een zero waste aanpak willen realiseren. Het uiteindelijke resultaat is de uitrol van zero waste programma’s bij minimaal twee lokale clubs, het borgen en openbaar maken van lessons learned van deze nieuwe en al bestaande aanpakken en het delen van kennis. Dit leidt tot een blue print die andere collectieven kunnen kopiëren en verbeteren.

Meer weten? Neem contact op met Nina van den Berg, projectmanager zero waste bij GBC of met het team van VANG Buitenshuis.

Integrale aanpak van Zero Waste Zuidas in beeld