Het bestuur van Green Business Club Den Bosch Spoorzone is in oprichting.  Zij komen eens in de maand bijeen voor een bestuursvergadering. Twee maal per jaar vindt de Programmaraad plaats, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle participanten. Hier bespreken we de laatste ontwikkelingen en de plannen voor de komende periode.


Uitvoeringsorganisatie

Diederik Imfeld
Kwartiermaker

Green Business Club Nederland

Bestuur

Marc van der Mark
Voorzitter

Arcadis


Sandra Rambow
Penningmeester

Avans Hogeschool


Harry van Ballegooijen
Algemeen Bestuurslid

Koning Willem I College


Fridthjof Leerdam
Adviseur bestuur

Gemeente ‘s-Hertogenbosch