Het bestuur van Green Business Club Den Bosch Spoorzone is in oprichting.  Zij komen eens in de maand bijeen voor een bestuursvergadering. Twee maal per jaar vindt de Programmaraad plaats, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle participanten. Hier bespreken we de laatste ontwikkelingen en de plannen voor de komende periode.


Uitvoeringsorganisatie

Rubin van den Berg
Programmamanager

Bestuur