Green Business Club Den Bosch Spoorzone is in 2023 opgericht met als doel verduurzaming in het gebied te versnellen door samenwerking tussen bedrijven, (kennis)instellingen en overheden mogelijk te maken.

GBC Den Bosch Spoorzone is door founding partners gevormd. In 2023 wordt het eerste jaarplan gemaakt en uitgevoerd waarmee concrete invulling wordt gegeven aan de doelstellingen. Tegelijkertijd worden bedrijven en organisaties uitgenodigd om te participeren. Deze site wordt aangevuld met nieuws, founding partners en concrete projecten.

Meer weten? Neem contact op met Diederik Imfeld, kwartiermaker GBC Nederland