Momenteel worden de mogelijkheden verkend in de op te richten projectgroepen. Meer informatie volgt.

Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoering van projecten.


Projectgroepen