Laden Evenementen

Kennissessie Verwerking SWILL | GBC x VANG Buitenshuis

Een digitale kennissessie georganiseerd door Green Business Club Nederland i.s.m. VANG Buitenshuis, de vijfde in een reeks. Ditmaal over het nut en de noodzaak van het apart verwerken van swill/GFE (groente-fruit-eten). Zo kan deze natte fractie omgezet worden naar energie of bodemverbeteraar én blijft het uit het restafval. Aanmelden kan hier.

Bedrijven die meer dan 200 kilo organisch afval per week produceren zijn verplicht deze stroom apart in te zamelen. Zo belandt dit niet onnodig bij het restafval en kan het hoogwaardig verwerkt worden, tot bijvoorbeeld biogas of compost. Dat laatste is nodig als oplossing voor bodemverschraling, hoewel niet al het organische bedrijfsafval hiervoor geschikt is.

Gera van Os, Lector Duurzaam Bodembeheer van Aeres Hogeschool, biedt een wetenschappelijk kader waarom terugbrengen van organisch afval naar de bodem zo belangrijk is. Tom Blommaart deelt de visie van Renewi Organics. Voor hem is de conclusie kraakhelder: “Etensresten verdienen een tweede leven en dat is hard nodig om het resterende afval optimaal te kunnen recyclen.” Greenpoint Solutions sluit af met een pitch over hun inzamelmiddel.

We gaan níet in op de kleine composteermachines, vermalers en vergisters omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn met betrekking tot vergunning, het wel of niet mogen terug brengen van het digestaat of de compost op het land en de effectiviteit van deze methodes. Ook wormenhotels blijven buiten beschouwing, de focus ligt op oplossingen voor ontdoeners met grote volumes.

Terugblik naar eerdere sessies:
*Communicatie & gedrag in het kader van afvalscheiden
*Swill: voorkomen is beter dan verwerken
*Hot topic: de koffiebeker
*Afvalpreventie

De sessie is vrij toegankelijk. Aanmelden kan hier.


Meer Evenementen

Er zijn geen aankomende evenementen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.