Mobiliteit

De projectgroep mobiliteit werkt aan het verduurzamen van de mobiliteit in de spoorzone.  Op dit moment ervaart het gebied een enorme parkeerdruk en is er een tekort aan laadinfra.  Ook de verbinding tussen het station en de bedrijven aan de oostzijde van het gebied laat nu te wensen over. Samen met Goed op Weg (provincie Utrecht) wordt er gekeken hoe deze knelpunten aangepakt kunnen worden.  Te starten met een mobiliteitsscan. Ook is aansluiting mogelijk bij de landelijke Fietsmissie 2020. NS, participant van GBC Bunnik, werkt samen met andere participanten om medewerkers meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Met de Bovag wordt er een band-op-spannings-actie op touw gezet.

Meer weten? Neem contact op met Ragnhild Scheifes door te mailen naar
bunnik@greenbusinessclub.nl.

Projectgroep: Mobiliteit