GBC Bunnik begint met projecten op het gebied van energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en facilitair

GBC Bunnik begint met vier werkgroepen met de thema’s: energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en facilitair. De projectgroepleden komen minimaal 4 keer per jaar samen. Het gezamenlijk uitvoeren van projecten en het uitwisselen van kennis en best practices staat centraal in de projectgroepen.

 


Projectgroepen

Klimaatadaptatie

De werkgroep Klimaatadaptatie richt zich op de vergroening van het gebied. De projectgroep komt meerdere keren in het jaar bijeen en bespreekt de stand van zaken en werkt projecten verder uit.

Meer info