GBC Bunnik begint met projecten op het gebied van energie, mobiliteit en facilitair

GBC Bunnik begint met drie projectgroepen met de thema’s, energie, mobiliteit en facilitair. De projectgroepleden komen minimaal 4 keer per jaar samen. Het gezamenlijk uitvoeren van projecten en het uitwisselen van kennis en best practices staat centraal in de projectgroepen.

 


Projectgroepen

Klimaatadaptatie

De projectgroep Klimaatadaptatie richt zich op de vergroening van het gebied. De projectgroep komt meerdere keren in het jaar bijeen en bespreekt de stand van zaken en werkt projecten verder uit.

Meer info