2021/03/03 geplaatst in Algemeen, Energie

Peter Wolbert, bestuurslid GBC Bunnik: “Gebiedsgericht samenwerken is één van de antwoorden op uitdagingen binnen duurzaamheid.”

Peter Wolbert is werkzaam als business ontwikkelaar bij ENGIE, één van de bedrijven die participant is van Green Business Club (GBC) Bunnik. Hij is ook actief als algemeen bestuurslid bij GBC Bunnik. Wij gingen in gesprek met hem over zijn werkzaamheden, duurzaamheid, projectgroep Energie, GBC Bunnik en de toekomst.

Wat betekent duurzaamheid voor jou persoonlijk?
Voor mij persoonlijk is het een actueel onderwerp dat aangepakt moet worden om onze aarde leefbaar te houden, om verder te kunnen als maatschappij. Naarmate ik ouder word, merk ik dat maatschappelijk relevante activiteiten steeds belangrijker worden. In mijn eerste baan was naast inhoud je eigen salaris verdienen belangrijk en aansluitend is ook zelfontplooiing van belang. Later in mijn loopbaan werd belangrijker: wat doe ik voor werk en wat levert dat voor bijdrage aan de maatschappij? Dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor het collectief, zodat we als samenleving onze perspectieven verbeteren.

Wat voor werkzaamheden verricht je bij ENGIE?
Ik ben business ontwikkelaar en houd mij bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten en nieuwe business kansen voor ENGIE, in Nederland. Ik ben vroeg in het proces betrokken. Dat houdt in dat ik partijen op zoek en probeer te verenigen voor een bepaald project dat vaak te maken heeft met warmtetransitie. Als we zelf kansen zien, formuleren we een projectidee en zoeken daar partners bij.

Het doel van mijn activiteiten is om te zorgen dat er een samenwerking tot stand komt tussen de partijen, dat deze partijen een gezamenlijk belang hebben dat in het verlengde ligt van ieders individuele belangen. Dat is de basis waarop het project ook daadwerkelijk tot stand komt en gerealiseerd wordt.

Wat doet ENGIE op het gebied van duurzaamheid (voor de omgeving Bunnik)?
Op het dak van ons kantoor hebben we zonnepanelen liggen. Bij de renovatie van het gebouw enkele jaren geleden hebben we met de eigenaar bereikt dat het niet alleen gemoderniseerd wordt, maar ook verduurzaamd. Het gebouw heeft een betere energieprestatie en dus ook lagere kosten. Duurzaamheid is ook één van de kerndoelstellingen van ons bedrijf, ENGIE is namelijk actief in het realiseren van de energietransitie. Dat heeft er ook mee te maken dat wij als technisch dienstverlener, marktkansen zien in deze maatschappelijke ontwikkeling.

Voor de omgeving Bunnik is onze ambitie dat we ook Bunnik duurzamer kunnen maken, samen met andere partijen om ons heen, bijvoorbeeld de leden van de Green Business Club.

Wat krijgt bij jullie de komende periode de focus op het gebied van duurzaamheid?
Als we kijken naar het bedrijf ENGIE Services, dan gaan wij ons versterkt inzetten op bijvoorbeeld de warmtetransitie. De energietransitie heeft daarnaast ook gevolgen voor alle industriële en utilitaire klanten waar we voor werken. Dat kan dus gaan over vervanging van aardgas door waterstof, omdat je anders industriële processen niet kunt blijven uitvoeren. En als je dat moet doen, betekent het ook dat de productie-installatie van een bedrijf moet worden aangepast. Dat zijn weer werkzaamheden -bouwen van fabrieken en installaties-waar ENGIE zijn kernactiviteiten in heeft.

Je bent algemeen bestuurslid binnen het bestuur van GBC Bunnik, wat houdt dat in?
Ik doe en denk mee met projecten die we op touw hebben gezet en die we nog verder ontwikkelen. Een concreet voorbeeld daarvan is verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Dat heeft een relatie met duurzaamheid, want als je met de fiets of te voet bereikbaar wilt zijn, dan moet veiligheid gewaarborgd zijn.

Je bent trekker van de projectgroep Energie. Wat zijn jullie plannen?
We willen kijken wat we vanuit de Green Business Club kunnen betekenen op het gebied van energie voor de omgeving. Een onderwerp dat we tegen het licht willen houden, is grootschalige duurzame opwek.  Wij willen samen met de gemeente kijken of we vanuit bedrijven in Bunnik, wellicht ook een rol kunnen innemen in grootschalige duurzame opwek met zon en/of wind.
Een ander onderwerp is de warmtetransitie. De gemeente is momenteel bezig met een warmtetransitieplan. Als er mogelijkheden liggen om daar vanuit het bedrijfsleven op aan te haken, pakken we dat graag op. Denk bijvoorbeeld aan warmte die bij een bedrijf beschikbaar is en normaal gesproken wordt geloosd, die warmte kun je inzetten op een plek in de nabijheid, waar het nodig is. We onderzoeken de mogelijkheden voor dergelijke combinaties.
De projectgroep is recent tot stand gekomen en dit jaar is een mooie tijd om concrete handen en voeten te geven aan de ambitie die er is.

Jullie zijn partner van GBC Bunnik, wat is volgens jullie de meerwaarde van een GBC?
De meerwaarde van een Green Business Club is dat je letterlijk je buren leert kennen. Je ontdekt dat er door samen te werken, een meerwaarde te bereiken is in de omgeving waar je gevestigd bent. De meerwaarde is ook terug te vinden op zakelijk gebied.
Het is belangrijk om ook iets voor de omgeving te doen van je bedrijf. Dat heeft te maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid en relevantie, die we als ENGIE nastreven. ENGIE is medeoprichter van de Green Business Clubs in Nederland.

Hoe zie je de toekomst tegemoet van GBC Bunnik/ omgeving Bunnik?
Ik zie die toekomst zonnig tegemoet. Er is een aantal hele interessante energieke bedrijven met ambitie die in Bunnik gevestigd zijn. Het bijzondere van en aan Bunnik is dat het op zichzelf een relatief overzichtelijk dorp is. Tegelijk is er een aantal hoofdkantoren gevestigd van bedrijven met een omvang die ver buiten Bunnik strekt en deels zelfs buiten Nederland. De interactie tussen lokaal en nationaal is een mooie dynamiek. Dat geeft een extra tintje aan de onderlinge samenwerking.
Waar wij als ENGIE in geloven is dat gebiedsgericht samenwerken één van de antwoorden is op de uitdagingen binnen duurzaamheid, waar wij als maatschappij voor staan.
Als je kijkt naar de energietransitie; het uitwisselen van overschot en tekort aan energie in de vorm van warmte, dat kan je alleen gebiedsgericht doen. Ook lokale duurzame opwek van elektriciteit, is iets wat je gebiedsgericht kan aanpakken. Gebiedsgerichte samenwerking is in onze ogen een antwoord op een aantal maatschappelijke vraagstukken waar wij in de huidige moderne tijd voor staan.

 

Peter Wolbert ENGIE