NS

Waarom is NS participant van de Green Business Club?

Reizen levert een belangrijke en positieve bijdrage aan onze welvaart. Door reizen kunnen mensen op verschillende plaatsen elkaar ontmoeten. Reizen is echter ook één van de meest vervuilende activiteiten. In Nederland wordt ongeveer 20% van alle CO2-uitstoot veroorzaakt door mobiliteit.
NS wil daarom reizen en daarmee ontmoeten mogelijk maken zonder het milieu en onze gezondheid te belasten. Schoon reizen, zonder uitstoot van CO2, en reizen van deur tot deur in een prettige omgeving waar we ontmoeten mogelijk maken.
Om elkaar te versterken en van elkaar te leren in en met activiteiten die een positief én duurzaam effect hebben op de directe leef- en werkomgeving is NS participant van de Green Business Club Bunnik.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

NS is wereldwijd de eerste treinvervoerder die volledig op groene stroom rijdt. We werken nu hard aan de volgende stap in de energietransitie. Onze doelstelling is om in 2030 80% minder aardgas te gebruiken en in 2040 volledig fossielvrij te zijn. Dit geldt niet alleen voor de energie die nodig is voor onze stations en kantoren, maar ook om onze treinen te laten rijden. Hier werken we hard aan.

Op dit moment rijden we klimaatneutraal, maar als het niet waait zijn we nog wel afhankelijk van fossiele back-up. We zijn daarom bezig met het opwekken van energie op onze eigen gebouwen en gronden. Zo zijn al 7 werkplaatsen voorzien van zonnepanelen en worden er op dit moment 6 windturbines geplaatst in de nabijheid van Amsterdam (windpark Nieuwe Hemweg). Ook onderzoeken we de mogelijkheid voor plaatsing van zonnepanelen op P+R terreinen in combinatie met laadpalen voor elektrische auto’s.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Bunnik hierbij helpen?

Als deelnemers van Green Business Club Bunnik kunnen we, met ieder een eigen werkveld en expertise, elkaar versterken en van elkaar leren in en met activiteiten die een positief én duurzaam effect hebben op de directe leef- en werkomgeving in het spoorgebied Bunnik.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Bunnik?

Ik ben lid van de Stuurgroep Green Business Club Bunnik.