BAM

Waarom is BAM participant van de Green Business Club Bunnik?

BAM heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat laten wij niet alleen zien in onze projecten, maar willen we ook laten zien bij lokale initiatieven. BAM heeft haar hoofdkantoor in Bunnik en is een van de grootste werkgevers in de regio. We willen graag samen met de andere partners onze kennis inzetten om Bunnik duurzamer en gezonder te maken.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

BAM heeft vele bedrijven. We ontwikkelen energiezuinige warmtesystemen, zonnepaneeloplossingen en werken aan duurzame mobiliteit via BAM infra. Dat alles proberen wij te doen met zelf een zo klein mogelijke CO2 footprint.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Bunnik hierbij helpen?

Samen bereik je meer dan alleen. Door onze kennis en ervaring te bundelen met die kennis van de GBCB-leden denken we het spoorgebied Bunnik duurzamer te kunnen maken. De GBCB als verbinder.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Bunnik?

Ik ben lid van de Stuurgroep GBC Bunnik.