2021/06/27 geplaatst in Afval, Algemeen, Energie, Groen

Martine Kruiswijk, stuurgroep lid, GBC Bunnik: “Een groen, veilig en bereikbaar Bunnik voor medewerkers en bewoners.”

Martine Kruiswijk is werkzaam als duurzaamheidsmanager bij Vrumona, één van de bedrijven die participant is van Green Business Club (GBC) Bunnik. Namens Vrumona is zij actief als stuurgroep lid bij GBC Bunnik. Ritchie Damwijk van GBC Nederland ging in gesprek met haar over duurzaamheid, haar rol bij Vrumona, de plannen van GBC Bunnik en de toekomst.

Wat betekent duurzaamheid voor jou persoonlijk?
‘Duurzaamheid is een onderwerp waar ik energie van krijg. We hebben maar één aardbol en die moeten we zien te behouden voor de volgende generaties. Zowel in mijn privé leven als mijn baan probeer ik hier elke keer weer stappen in te zetten, klein en groot, alles helpt.’

Wat voor werkzaamheden verricht je bij Vrumona?
‘Ik ben sinds vorig jaar duurzaamheidsmanager bij Vrumona. Binnen Vrumona is onze grootste uitdaging ervoor te zorgen dat onze producten en de productie in totaliteit duurzamer worden. De missie van Vrumona is ‘Goed en gezond drinken voor iedereen’ en als producent worden wij hierin uitgedaagd. Wij willen ervoor zorgen dat je zorgeloos kunt genieten van frisdrank. De producten bevatten minder suiker of zijn suikervrij en met deze suikerreductie daalt ook onze CO2-footprint. Ook in onze verpakkingen reduceren we onze CO2 footprint, door gewicht te reduceren van de verpakkingen en meer recycled content te gebruiken.’

Wat doet Vrumona op het gebied van duurzaamheid voor de omgeving Bunnik?
‘Wij geloven in een groen, veilig en bereikbaar Bunnik voor onze medewerkers en de inwoners van Bunnik. We kijken naar hoe we onze fabriek en het gebied aantrekkelijker kunnen maken. Het vergroenen en verbeteren van het Anton van Dampad, het voet- en fietspad langs het spoor, is daar een onderdeel van.

Ook blijven wij ons bedrijf vergroenen in de vorm van duurzame energie. We willen niet dat onze producten in de natuur terecht komen en proberen op allerlei manieren de consument te bewegen om hun afval op de juiste manier weg te gooien en zwerfafval tegen te gaan. Voor de landelijke Opschoondag van Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation organiseerden we dit jaar ook vanuit Green Business Club Bunnik een prikactie, waar we in duo’s het gebied rondom alle deelnemende bedrijven schoon hebben gemaakt.’

Wat is de grootste duurzame ambitie van Vrumona?
‘In 2030 moet de fabriek volledig energieneutraal zijn en in 2040 onze hele keten. De grote stappen om hiernaar toe te werken zitten in de fabriek zelf en in de verpakkingen van frisdrank, de logistiek, koeling en de grondstoffen. Glas maken kost bijvoorbeeld veel energie, dus daar kiezen we bijvoorbeeld voor groene glasleveranciers. Plastic kost als materiaal veel minder energie om te maken maar belandt nog te vaak in het milieu. Wij spannen ons in om plastic verpakkingen duurzamer te maken door minder plastic te gebruiken en gebruikt plastic weer te verwerken in nieuwe flessen. Als je kijkt naar verduurzaming, gaat het om twee dingen: Zo min mogelijk energie gebruiken en het dicht krijgen van de materiaalloop, oftewel zorgen voor een circulaire economie.’

 Je bent ook actief bezig met educatie. Wat zijn jouw ideeën voor Bunnik en over hoe de bedrijven zich met educatie bezig kunnen houden?
‘Dit jaar willen we een pilot starten op basisscholen in Bunnik. Dit doen we samen met stichting Technotrend en het workshop programma Plastic Soep Helden, waar scholieren onder andere werken aan een ontwerpcase die we hebben ingebracht. Op deze manier worden kinderen betrokken bij zorg voor de natuur en komen we als bedrijven met hen in gesprek. Zij zijn de toekomst en ik hoop dan ook dat deze pilot ons en de scholen inspireert om samen impact te maken, door bewuster te worden, in gesprek te gaan en ook echt in actie te komen.’

Daarnaast ben je stuurgroep lid. Wat zijn daar de plannen?
‘Ik ben vanuit deze rol de verbindende factor binnen Vrumona en bekijk waar welk thema aansluit. In de stuurgroep onderzoeken we nu of Vrumona een rol kan spelen in het warmtenet in het gebied. Een ander mooi voorbeeld is samen kijken hoe we het woon-werk verkeer na Corona duurzamer kunnen maken, waarbij het nieuwe Anton van Dam pad ook gaat helpen.’

Jullie zijn partner van GBC Bunnik, wat is volgens jullie de meerwaarde van een GBC?
‘Binnen de Green Business Club enthousiasmeren we elkaar en houden we elkaar scherp op verduurzaming. We delen kennis en doen gezamenlijke acties om meer impact te hebben. De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zijn groot en hebben een lange termijn karakter. Wanneer je dat gezamenlijk bekijkt voor een gebied, denk ik dat je eerder de juiste keuzes maakt die langer houdbaar zijn.’

Hoe zie je de toekomst tegemoet van GBC Bunnik en de omgeving Bunnik?
‘Ik hoop dat we de ideeën en plannen van Green Business Club Bunnik die er nu zijn allemaal kunnen realiseren. Zodat we komen tot uitvoer van projecten die impact hebben en zichtbaar zijn voor de omgeving Bunnik. Ik hoop dat de samenwerking nog meer gaat groeien en dat ook de kleinere bedrijven aansluiting vinden. Samen dragen we zo bij aan een groen, veilig en bereikbaar Bunnik!’