2021/11/22 geplaatst in Mobiliteit

Het opknappen van het Anton van Dampad vordert!

Inmiddels tekenen de contouren van het Anton van Dampad zich af. De komende maanden volgt de aankleding. Als het weer meezit, wordt er dit jaar een kruidenrijk mengsel ingezaaid, zodat daarna de officiële opening kan volgen.

Het initiatief
Het opknappen van het Anton van Dampad is een initiatief dat ontstaan is vanuit mijlpaal 42 dat getrokken werd door Martine Sluijs: een samenwerking tussen tal van organisaties en ondernemers in Bunnik en de Gemeente Bunnik. Bedrijven gaven aan dat hun medewerkers het pad niet fijn en veilig vinden en daarom niet graag met de trein naar Bunnik reizen.

Rick Berkhout, lid van de Engboogerd wijkvereniging en werkzaam bij Donker Groen is samen met de partijen aan de slag gegaan met het maken van een ontwerp voor een fietspad en een gescheiden wandelpad. Een ontwerp waarbij biodiversiteit en een rustgevende beleving, voor zover dat gaat naast het spoor, centraal staat. In het ontwerp is samen met de volkstuingebruikers gezocht naar een goede inpassing van de tuinen. Ook ProRail is betrokken bij het project; het wandelpad is aangelegd op grond van ProRail.

René Sloots van het Postillion Hotel en ook participant van Green Business Club (GBC) Bunnik heeft het project omarmt en er samen met de gemeente en Rick voor gezorgd dat het project gerealiseerd wordt. Participanten van GBC Bunnik hebben vervolgens mee betaald aan het opknappen, net als de Gemeente Bunnik en de Provincie Utrecht.

De samenwerking
Het is de samenwerking tussen alle partijen die er voor gezorgd heeft dat dit project slaagt. Het doel is om inwoners uit Bunnik en medewerkers van de bedrijven met plezier gebruik maken van het Anton van Dampad. En hopelijk leidt het tot meer gebruik van de trein onder de medewerkers, wanneer ze weer naar kantoor mogen. Hier werkt de projectgroep Mobiliteit van GBC Bunnik hard aan. Stap voor stap een groener Bunnik!

Meer informatie
Meer weten over het Anton van Dampad? Neem contact op met Ragnhild Scheifes, programmamanager GBC Bunnik, via bunnik@greenbusinessclub.nl.