Gepost door Green Business Club - Landelijk
2020/06/15 geplaatst in Afval, Algemeen, Circulair, Energie, Logistiek

Green Business Clubs delen online kennis en concrete projecten

De afgelopen weken was het voor de twaalf Green Business Clubs niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Toch is er digitaal voldoende mogelijk om kennis te delen over duurzame thema’s die in alle gebieden actueel zijn. Participanten van Green Business Club werken op lokaal niveau met elkaar aan verschillende duurzame projecten. Green Business Club Nederland heeft in een aantal online kennissessies deze lokale kennis over zero waste, energietransitie en emissievrije stadslogistiek met programmamanagers en participanten gedeeld.

Zero Waste
27 CEO’s tekenden in 2019 tijdens het CEO-Ontbijt van GBC Zuidas een overeenkomst waarmee ze zich committeren aan een Zuidas zonder restafval in 2030, waarbij andere reststromen worden gereduceerd en wat overblijft zo hoogwaardig en lokaal mogelijk verwerkt. Na deze ondertekening  is gewerkt aan het ophalen van data. Dat dit niet makkelijk was, bleek uit het feit dat inzamelaars verschillende rapportagemethoden hanteren. Het verzamelen van data is iets dat bedrijven moeten gaan vragen/eisen van inzamelaars voor toekomstige rapportages. Belangrijkste: wat er niet inkomt, hoeft er niet uit. Circulair inkopen, minder inkopen, anders inkopen, verspilling voorkomen, dragen hier allemaal aan bij. Hier vallen tevens kosten te besparen. Daarnaast moet worden gekeken naar bestaande contracten. Welke stromen worden nu apart ingezameld, is uitbreiding mogelijk? Hoe kan er beter worden gescheiden aan de bron? Voor bepaalde reststormen zoekt GBC Zuidas verbinding met hoogwaardige opwerkinitiatieven. Vooral afzet vinden van de producten die hieruit voortkomen, is een uitdaging; hier ligt een rol voor participanten. Op de GBC Kennisbank is meer informatie te vinden over de aanpak.

Naast dit onderwerp gaf Milgro een presentatie over hun werkwijze, waarbij zorg wegnemen voor de negatieve impact van ons afval, door continue de processen te verbeteren op basis van regie, meten en verbinden in de keten het belangrijkste is.

Energietransitie
Energiebesparing is een noodzakelijke stap in de energietransitie. Als je per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt, geldt er vanaf 2019 voor ondernemers een informatieplicht. Maar ook voor kleinere bedrijven loont energie besparen. Green Business Club Zaanstad en de Klimaatroute lichtten tijdens deze kennissessie de aanpak toe die zij toepassen om energiebesparende maatregelen bij participanten te stimuleren. Door middel van subsidie van de provincie en gemeente Zaanstad kon Green Business Club Zaanstad 100 gratis energiescans aanbieden aan bedrijven, uitgevoerd door de experts van adviesbureau Klimaatroute. Met deze energiescans in kaart gebracht waar bedrijven energie kunnen besparen. Daarna kunnen de bedrijven zich in ieder geval één jaar zonder verdere kosten laten begeleiden en adviseren. Hiernaast wordt er bij dit project samengewerkt met de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze aanpak zorgde al voor meer dan €100.000 aan duurzame investeringen! Meer informatie hierover vind je op de GBC Kennisbank.

Daarnaast lichtte Dutch Green Building Council tijdens de kennissessie het Deltaplan Duurzame Renovatie toe. Om aan de Parijse Klimaatdoelstellingen te voldoen, zet DGBC zich in voor het verduurzamen van de bestaande bouw. Daarvoor heeft DGBC het Deltaplan Duurzame Renovatie geïntroduceerd; een rekenwijze om gebouwen op Paris Proof eisen te meten. Een duidelijke meetlat geeft partijen een reden om concreet aan de slag te gaan. Omdat het Deltaplan zich richt op het terugdringen van de CO2-uitstoot, wordt het werkelijke energieverbruik van gebouwen hierin gemonitord. Verder zijn er binnen verschillende sectoren routekaarten opgesteld en beslisbomen per sector om tot een concrete aanpak te komen.

Personenmobiliteit
Werkgevers werken op dit moment aan de terugkeer van hun werknemers naar de werkplek. Dit levert in veel gebieden vragen op over het gebruik van Openbaar Vervoer, fiscale regelingen voor de fiets en de voordelen van het thuiswerken. De Verkeersonderneming werkt met verschillende Green Business Clubs aan mobiliteitsproject en vertelde in deze kennissessie over de mogelijkheden die er zijn voor werkgevers om de gebieden bereikbaar te houden en mobiliteit te verduurzamen. Uit onderzoek blijkt dat 66% van de respondenten goede ervaringen hebben met thuiswerken. Grootste voordeel hiervan is dat er geen reistijd is. Nadeel is wel dat het contact met collega’s minder aanwezig is. Werkgevers (met kantorenlocaties) geven aan te denken dat in de toekomst de meeste werknemers twee dagen per week thuis zullen werken. Er is grote zorg over de toename van autogebruik, nu Openbaar Vervoer niet altijd mogelijk is.

Green Business Club Zuidas deelde tijdens deze sessie praktische voorbeelden van mobiliteitsprojecten die GBC’s kunnen vormgeven. Zo is een vrij simpele actie als een e-bike try-out een goede vorm om werknemers te laten kennismaken met dit vervoersmiddel. Medewerkers in Zuidas mogen twee weken een ebike of speed-pedelec testen als ze meer dan 10 kilometer moeten reizen van huis naar de werkplek. Voor meer informatie zie de GBC Kennisbank.

Emissievrije Stadslogistiek
Vanaf 2018 zijn verschillende Green Business Clubs aan de slag gegaan met het verduurzamen van het goederenvervoer in het gebied. Green Business Club Utrecht Centraal heeft na de ondertekening van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek een complex onderzoek laten uitvoeren door Districon om in kaart te brengen welke bewegingen er zijn voor de participanten. Denk hierbij aan afvallogistiek, horeca en facilitaire stromen zoals hygieneproducten en kantoorartikelen. Hierna is met elkaar bepaald welke stromen kunnen worden aangepakt en wat hier voor nodig is. Ook is onderzocht wat een hub kan bijdragen aan bundeling van stromen. Van groot belang is hierbij dat de koplopers in het project met elkaar zin moeten hebben om samen te werken. Dit geeft energie aan het project en zorgt voor eigenaarschap. Benieuwd naar de verdere stappen? Kijk op de GBC Kennisbank.

Ook Green Business Club Zuidas deelde de kennis over de lokale aanpak. Na de ondertekening van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek is onderzoek gedaan door studenten van de Hogeschool van Amsterdam bij 7 gebouwcomplexen in het gebied. Dit leverde directe acties op en gaf perspectief op de vervolgstappen. 11 bedrijven hebben in 2019/2020 meegedaan aan een pilot waarbij ze in totaal meer dan 30 leveranciers hebben gevraagd aan de logistieke hub van Hulshoff in het Westelijk Havengebied. Daar werden producten gebundeld, waarna ze een keer per dag, buiten de spits, met elektrisch vervoer naar de Zuidas werden gebracht. Na deze pilot hebben twee bedrijven hun samenwerking met Hulshoff direct voortgezet en Green Business Club Zuidas werkt aan een business case die het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om deel te nemen. Daarnaast wordt retourlogistiek aangepakt. Kijk hier voor de Amsterdamse aanpak.