Gepost door Green Business Club - Landelijk
2020/03/05 geplaatst in Afval, Algemeen, Circulair, Evenementen

Bedrijven werken samen toe naar Zero Waste | Symposium Green Business Club goed bezocht

Dinsdag 3 maart organiseerde Green Business Club Nederland in samenwerking met Amsterdam Economic Board, Milieu Service Nederland, Renewi, RVO Nederland en ABN AMRO het symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Zero Waste’. Dagvoorzitter Inge Diepman leidde ruim 140 deelnemers door de dag waarbij handvatten geboden werden aan bedrijven en organisaties die hun afvalstromen (verder) willen verduurzamen. Concrete voorbeelden stonden hierbij voorop. Jacqueline Cramer verzorgde een inspirerende keynote over de circulaire economie en de rol die bedrijven hierin hebben. 

Gewoon beginnen en samen doen
Jacqueline Cramer, Professor in Sustainable Innovation en oud-minister Milieubeheer, gaf een inspirerende lezing over de circulaire economie en de rol die bedrijven hierin hebben. Samenwerkingsverbanden in de keten en branche zijn erg belangrijk in de transitie naar de circulaire economie. “We moeten de huidige systemen veranderen. Door aan concrete projecten te werken, met andere samenwerkingen en nieuwe initiatieven, en door transparanter te zijn, kunnen we hier de eerste stappen in maken.”

Circulair inkopen is een belangrijk onderdeel om te komen tot zero waste. “Omdat je met circulair inkopen een handvat hebt om hoger op de ladder van circulariteit te komen en om te zorgen dat vernieuwing in de markt tot stand komt. Als bedrijven hierin samenwerken, moet je eens kijken wat voor macht op de markt je hebt!” Cruciaal in het proces circulair inkopen is draagvlak creëren binnen je organisatie. Verder kan er nog veel gebeuren in de samenwerking op het gebied van grondstoffen. Bedrijven blijken verhoudingsgewijs heel slecht te zijn in het terugbrengen grondstoffen in de keten. “Niet praten, maar in de praktijk gaan doen. En vooral samen!”


Het symposium is als aflevering toegevoegd aan de Circl podcast

De GBC-aanpak
Jacqueline Cramer sloot af met “Niet praten, maar doen, en vooral samen!”. Een mooie aanloop naar de presentaties van concrete cases van de lokale Green Business Clubs Amsterdam Zuidas en GBC Den Haag Beatrixkwartier. In Amsterdam Zuidas tekenden 27 CEO’s voor een Zero Waste Zuidas in 2030. Vervolgens is begonnen met het inzichtelijk maken van de afvalstromen en is er aan de slag gegaan met afvalscheiding op de werkvloer, inkoop en de gezamenlijke aanbesteding van afvalstromen. “Deze aanpak creëert volume, waardoor afval zo optimaal en hoogwaardig mogelijk kan worden verwerkt. In 2020 starten de deelnemers met papier, karton, plastic en organisch afval.” aldus Josieke Moens, Manager Planning & Support RAI Amsterdam en bestuurslid GBC Amsterdam Zuidas.

Ook in GBC Den Haag Beatrixkwartier zijn data de basis van de samenwerking. Maurice Goudsmith, Categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement van de Rijksoverheid en participant van GBC Den Haag Beatrixkwartier: “In Den Haag Beatrixkwartier zijn de afvalstromen in kaart gebracht. Aan de hand van deze ‘nulmeting’ hebben de bedrijven hun eigen doelstelling bepaald voor het percentage restafval en zijn hier concrete stappen mee bepaald.”

De weg naar zero waste in de praktijk
Naast de aanpak van de Green Business Clubs, kwamen er tijdens het symposium een hoop andere praktische cases aan bod. Maurice Goudsmith, Categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement Rijksoverheid, sprak over de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en over de doelstellingen van de Rijksoverheid. “De discussie over de circulaire economie gaat teveel over het hergebruik van onze afvalstoffen. Je moet jezelf afvragen waarom je eigenaar wil worden van een product, de materialen moeten juist terug naar de producent.”

Design Innovation Group deed onderzoek bij IKEA om verandering teweeg te brengen in het afvalproces in de servicerestaurants van het warenhuis. Dit onderzoek leidde tot implementatie van verschillende concrete maatregelen in het ontwerp van bijvoorbeeld de afvalstations in het restaurant. Afvalbakken met o.a. duidelijke communicatie en met de producten erop, die van deze afvalstromen weer geproduceerd worden, en communicatie op de dienbladen, zorgden voor zuivere afvalstromen die geaccepteerd worden door de afvalverwerkers. Ook zorgde de pilot voor minder werkdruk in de keuken.

Tijdens het symposium waren we te gast bij CIRCL, het circulaire paviljoen van ABN AMRO. Egidio Bundel, Programme Developer Circular Economy CIRCL, nam ons mee in de zero waste ambitie van CIRCL, en hoe dit in de praktijk in zijn werk is gegaan. Het definiëren en analyseren van afvalstromen, gedragsverandering stimuleren en de zoektocht naar upcycling initiatieven waren hierbij van belang.

Deelsessies
Tijdens het lunchprogramma werden er deelsessies aangeboden over inkoop en hoe (rest)afval door slimme inkoop kan worden voorkomen (verzorgd door Amsterdam Economic Board & GBC Zuidas), over bedrijfsvoering en afvalinzameling op de werkvloer (verzorgd door ABN Amro & Renewi) en over afvalscheiding en verwerking en wie eigenaar is van het afval (verzorgd door Milieu Service Nederland). Interactieve sessies vol met eigen ervaringen, tips en handvaten om met deze thema’s aan de slag te gaan.

Van ambitie tot aanpak!
Samenwerken en niet praten maar doen, staan centraal in de aanpak van de Green Business Clubs. De dag werd daarom afgesloten met de presentatie van een roadmap, dat bedrijven handvatten biedt om gelijk ook aan de slag te gaan met zero waste. Eline Kik, directeur GBC Nederland: “Mooi om te zien hoe divers ons netwerk is en hoe partijen elkaar onderling goed weten te vinden. Dat bedrijven hun krachten bundelen en al zulke concrete stappen zetten in de richting van zero waste, is uniek.”

Meer weten over de aanpak van verschillende clubs? Neem contact op met Eline Kik | eline@greenbusinessclub.nl of Nina van den Berg | nina@greenbusinessclub.nl.