2022/05/30 geplaatst in Algemeen

Willem van Leeuwen versterkt bestuur GBC Beatrixkwartier

Als er iemand is die het Beatrixkwartier goed kent dan is het Willem van Leeuwen. Sinds 1999 werkt hij bij FMO, één van de participanten van Green Business Club Beatrixkwartier (GBCB). Bij FMO is hij Senior Facility Advisor, Hoofd BHV, board member van BYou, FMO’s informele netwerk ter ondersteuning van LGBTIQ+-rechten, en vanaf juli 2022 lid van de OR. Hij is ambitieus, gedreven, een groot kenner van zero waste en circulariteit en versterkt het bestuur van GBCB. Een mooie reden om eens uitgebreider met hem te spreken.

Liefde voor duurzaamheid
Waar de intrinsieke motivatie bij Willem vandaan komt voor duurzaamheid: “De trigger was misschien toch wel FMO. Toen in 2010 onze toenmalige CEO Nanno Kleiterp, geïnspireerd door Paul Polman van Unilever, een grote plaat had laten ophangen waarop stond dat we met z’n allen tweeënhalve aarde verbruikten, heeft dat mij wel aan het denken gezet. Er werd toen door de CEO een ambitie neergelegd, aangezet tot actie en bij Willem was het duurzaamheidsvlammetje ontstoken.” Dat elkaar inspireren werkt, ervaart hij nu zelf wanneer hij van collega’s hoort dat ze er van leren als ze zien dat er op de werkvloer afval wordt gescheiden. Inmiddels heeft Willem er mede voor gezorgd dat ze bij FMO van drie afvalstromen naar zes zijn gegaan.

Doelstellingen verenigen
Willem van Leeuwen treedt per juli 2022 toe tot het bestuur van GBCB. Hij neemt het stokje over van Susanne Kamp-Wagemans, die FMO verlaat om een nieuw pad te bewandelen. Willem is al actief voor GBCB. Zo is hij de projecttrekker van het thema afvalreductie. Toen Susanne hem vroeg of hij het bestuur wilde versterken, antwoordde hij zonder nadenken met een volmondig ja: “Wat ik zo mooi vind aan de club is dat je de individuele doelstellingen van verschillende bedrijven kan verenigen. Zo zorg je voor een sneeuwbaleffect op het vlak van verduurzaming. Niet alleen op bedrijfsniveau, maar ook op gebiedsniveau spreek je dezelfde taal. Samen kom je verder!”

Circulair inkopen
Waar Willem onder andere voor strijdt is circulair inkopen: “Ik vind dat we met de facilitaire afdeling van FMO in ieder geval moeten pogen om een circulaire operatie te worden. En als GBCB hebben we ook een Zero Waste ambitie.” Inkopers van bedrijven spelen hierbij een cruciale rol: “Als je goed kijkt naar en stuurt op wat je inkoopt, en toetst of dat voldoende circulair is, kun je grote stappen zetten. Het probleem is dat er niet altijd dezelfde ambitie, of intrinsieke motivatie leeft bij aanvrager. Dan moet je als inkoper stevig in je schoenen staan om toch dat circulaire doel te bereiken.”

Wetten en regels kunnen ook bijdragen aan het versnellen van de circulaire economie: “De belangrijkste wet- en regelgeving die moet veranderen is het belastingstelsel. Als we de belasting op arbeid verleggen naar belasting op grondstoffen, gaan dingen echt bewegen en gaan bedrijven inzien dat materialen kostbaar zijn. Circulariteit is een essentiële investering in de toekomst die we op de lange termijn terugverdienen.”

De waarde van GBCB
Voor Willem is de waarde van GBCB duidelijk: “Het uitwisselen van kennis en ervaring. Als je aan elkaar presenteert waar je mee bezig bent, wat je hebt bereikt en waar je tegenaan loopt, kan je enorm veel van elkaar leren.” Binnen GBCB zijn er een aantal focusdoelen waar participanten op kunnen aanhaken. Daar waar de een tegenaan loopt, kan de ander misschien helpen. Ook noemt hij hier weer de kracht van samen: “Als je als collectief naar de gemeente, de provincie, of de gebouweigenaren stapt, heb je toch meer slag- en overtuigingskracht.”

Wens voor het Beatrixkwartier
Omdat Willem in de omgeving woont, kan hij een duidelijke wens voor het gebied benoemen. namelijk het stimuleren van een goede samenwerking met de bewoners: “We kunnen als club zorgen voor een prettige werkomgeving voor onszelf, maar ook bijdragen aan een goede leefomgeving voor de mensen die rondom het district wonen.” Willems zorg is dat alle toekomstige torens die in en om het Beatrixkwartier gebouwd gaan worden de woonomgeving zullen verstenen en overschaduwen. Hij geeft aan: “Het risico is dat groenvoorzieningen worden opgeofferd en er te weinig voor terug komt.”

Volgens Willem gaat maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen ook over verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving. Daar horen dus ook de bewoners bij. Hij wil een betere balans vinden tussen de mensen die tijdens werktijd in het Beatrixkwartier zijn en diegenen die er 24/7 zijn: “We moeten niet alleen kijken naar waar we tijdens kantoortijden behoefte aan hebben, maar ook naar wat goed is voor bewoners en de natuur. Hierbij kan de wijk wel wat extra steun van GBCB gebruiken.” Kortom een prachtige aanwinst voor het bestuur!