2024/04/02 geplaatst in Mobiliteit

Verbetering Spoorsysteem de Oude Lijn: jouw mening telt

De mobiliteit in de regio Zuidelijke Randstad staat centraal in een grootschalig onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Met de groeiende bevolking en de toenemende activiteit in stedelijke gebieden, is het essentieel om de infrastructuur aan te passen en te verbeteren om een soepele verplaatsing van mensen en goederen te waarborgen.

Een van de onderdelen van dit onderzoek richt zich op de verbetering van het spoorsysteem van de Oude Lijn, dat zich uitstrekt van Leiden tot Dordrecht, met onder andere het station Laan van NOI. In dit kader worden jouw voorkeuren en suggesties gevraagd om de verbeteringen aan te sturen. Moet er bijvoorbeeld prioriteit worden gegeven aan een hogere frequentie van sprinters of aan een betere fietsverbinding naar de stations? En wat is volgens jou het belangrijkst bij het gebruik van de beschikbare ruimte: meer ruimte voor fietsers en voetgangers of de integratie van groenvoorzieningen?

Spoorsysteem tussen de steden
De Zuidelijke Randstad is een van de meest dynamische en drukke regio’s van Nederland, en deze groei zet zich onverminderd voort. Dit vertaalt zich niet alleen in een toename van het aantal woningen en kantoren, maar ook in een grotere vraag naar efficiënte en duurzame vervoersmogelijkheden. Om aan deze vraag te voldoen, worden de komende jaren aanzienlijke verbeteringen aangebracht aan het spoorsysteem tussen de steden Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht, beter bekend als ‘de Oude Lijn’.

Jouw mening telt: vul de enquete in
Het is van belang dat de stemmen van de bewoners, bezoekers, werknemers en werkgevers worden gehoord in het besluitvormingsproces, aangezien de keuzes van de overheid een aanzienlijke invloed hebben op de toekomstige ontwikkelingen van het spoorsysteem en de stationsgebieden. Daarom nodigen we jou uit om deel te nemen aan deze raadpleging en jouw ideeën en meningen te delen over hoe het spoorsysteem en de stationsgebieden kunnen worden verbeterd.

Door de online vragenlijst in te vullen, die beschikbaar is tot 30 april, kun je actief bijdragen aan de toekomst van de Oude Lijn en het station Laan van NOI. Jouw inbreng wordt meegenomen in de besluitvorming over dit project.

Samen kunnen we de mobiliteit in de regio verbeteren en zorgen voor een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur. Vul de online vragenlijst in! Het invullen duurt ongeveer 20 minuten en kan een groot verschil maken voor de toekomst van onze regio.

Meer informatie
Meer weten over deze vragenlijst of het traject? Kijk dan hier!