2021/12/16 geplaatst in Energie

Oproep: lever je energiedata bij ons aan!

Om vervolg te geven aan de ambitie van Green Business Club (GBC) Beatrixkwartier: ‘een energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030’, gaan we inventariseren. Samen bekijken welke stappen er tot nu toe zijn gezet en vervolgens kijken wat er nog moet gebeuren. Om die feiten te verzamelen hebben we input van jullie, onze participanten nodig!

Dus bij dezen een oproep: lever ons energiereductie data aan!
• Wat waren de jaarlijkse reductiedoelstellingen en zijn deze gehaald?
• Hoeveel procent is er bespaard?
• Wat is er concreet gedaan op pandniveau?
• Waar staan jullie als het gaat om onze doelstelling: energieneutraal voor 2030?

Nadat we hebben geïnventariseerd welke stappen de participanten onafhankelijk en wij als GBC Beatrixkwartier samen hebben gezet en waar we staan richting 2030 zullen we daarover communiceren. Natuurlijk zullen we ook kijken waar we nog kunnen versnellen en op welk vlak extra kennis nodig is. In 2022 werken we op basis van deze input verder aan het stappenplan en het proces richting 2030.

Lever de data voor 12 januari aan via pamela@greenbusinessclub.nl. Vragen? We horen het graag!