Zero Waste & Circulariteit

In 2018 tekenden participanten een Ambitieverklaring Afvalreductie en stelden zij een individueel én gezamenlijk doel. Sindsdien monitoren participanten hun afvalcijfers. Daarnaast heeft slim inkopen, circulariteit en afval verminderen de aandacht.

De ambitie van de projectgroep is: Het terugdringen van restafvalstromen én het adviseren bij duurzamere inkoop. Niet alleen zorgen voor het goed verwerken, scheiden en slim ophalen van de afvalstromen, maar ook te onderzoeken hoe er slimmer, circulair en zonder afval te creëren ingekocht kan worden.

Afvalreductie
Onder leiding van thema-expert Willem van Leeuwen wordt er jaarlijks data verzameld van participanten om onze ambities te toetsen. De strategie rondom het thema afvalreductie wordt besproken in geplande projectteam werksessies. Tijdens de GBCB FM Meet Up worden de uitkomsten van de werksessies gedeeld met participanten.

Het target van Green Business Club Beatrixkwartier voor 2020, was om met de deelnemende participanten uit te komen op 41% restafval. Het resultaat was 42%. Nu was 2020 een uitzonderlijk jaar waarin er minder gestuurd kon worden op afvalreductie en afvalscheiding. In 2021 en 2022 stond afvalreductie ook weer vol in het vizier. De focus voor 2023: blijvend inzetten op afvalreductie.

De projectgroep Zero Waste & Circulariteit bestaat uit de participanten: Belastingdienst, CAK, FMO, het Rode Kruis, MN en WTC 

Meer informatie
Neem contact op met Özlem Yalvaç voor meer informatie | ozlem@greenbusinessclub.nl.

Projectgroep: Zero Waste & Circulariteit