Slim Vergroenen

Samen ervoor zorgen dat er op korte termijn onder andere nog meer groen gerealiseerd wordt in het Beatrixkwartier.

De gemeente heeft prachtige langetermijnplannen voor het Beatrixkwartier, maar we willen ook nu al zorgen voor meer vergroening, levendigheid en aantrekkelijke voorzieningen in het gebied.

Samen ervoor zorgen dat er op korte termijn onder andere nog meer groen gerealiseerd wordt in het Beatrixkwartier.

De gemeente heeft prachtige langetermijnplannen voor het Beatrixkwartier, maar we willen ook nu al zorgen voor meer vergroening, levendigheid en aantrekkelijke voorzieningen in het gebied

Binnen de projectgroep Slim Vergroenen wordt er gewerkt aan een toekomstbestendig en klimaatadaptief Beatrixkwartier. Dat houdt het gebied aantrekkelijk en de gebruiker gezond, en zorgt ervoor dat het beter bestand is tegen wateroverlast en hittestress.

Dit wordt o.a. gedaan door:

  • Het Pop Up park
  • Vergroening buitenruimte
  • De oprichting van een gebruikersplatform dat de inrichting van de gezamenlijke openbare ruimte op de agenda heeft
  • Kansen benutten op de daken: klimaatadaptatie en vergroening

Projectgroep: Slim Vergroenen

Pop-up Park Beatrixkwartier

Bij de totstandkoming van GBC Beatrixkwartier bleek er vooral behoefte aan meer levendigheid. Het eerste project wat mooi aansluit bij deze wens die leeft onder werknemers en bewoners van het gebied is het Pop Up Park. Pal voor de halte van de Randstadrail aan de Prinses Beatrixlaan lag al jaren een braakliggend terrein. In samen werking met stadsdeel Haagse Hout en de bewoners van Bezuidenhout is eind 2014 begonnen met de realisatie van een tijdelijk park op deze locatie.

Op 11 december 2014 vond de opening van het park plaats, gelijktijdig met de lancering van GBC Beatrixkwartier. Naast dat het park veelvuldig gebruikt wordt voor sport, gaat het ook om de bloemetjes en de bijtjes: partner MN zette haar zinnen op een vlindertuin.

Bekijk op de Kennisbank

Beatrixkwartier loopt

Het Beatrixkwartier is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt ideaal tussen de twee NS-stations CS en NOI. Uit onderzoek is echter gebleken dat de loopafstanden van het station naar een kantoor in het Beatrixkwartier groter worden ingeschat dan ze daadwerkelijk zijn. Een looproutekaart biedt wandelaars de snelste route naar de stations.

Wanneer meer medewerkers en bezoekers lopend naar het gebied komen, komt dit de levendigheid en duurzaamheid ten goede. Files en parkeerdruk worden daarmee aangepakt en lopen is goed voor de gezondheid. De actie roept werknemer en bezoekers van het gebied op om de looproutes te ontdekken en te gaan gebruiken.

Bekijk op de Kennisbank