Verlevendiging & Vergroening

Een toekomstbestendig, groen en klimaatadaptief Beatrixkwartier. Dat is waar de projectgroep aan werkt. Dat houdt het gebied aantrekkelijk en de bewoner/bezoeker gezond. Ook zorgt het ervoor dat het gebied beter bestand is tegen wateroverlast en hittestress.

De ambitie van de projectgroep is: Op korte termijn meer groen in het Beatrixkwartier. Dit houdt in op straatniveau, langs de plint, gevel en op het dak van gebouwen. Daarnaast, op een passende manier zorgen voor een meer levendig en aantrekkelijk Beatrixkwartier.

Duurzame Dakenkansenkaart
Rooftop Revolution heeft in 2021 in opdracht van Green Business Club Beatrixkwartier onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de daken in het gebied. De uitkomsten zijn verzameld in een duurzame dakenkansenkaart. Deze kaart is door Arjen van ’t Klooster, bestuursvoorzitter GBC Beatrixkwartier overhandigd aan de wethouder duurzaamheid voor de gemeente Den Haag.

In 2023 geven we vervolg aan de Duurzame Dakenkansenkaart. De volgende stappen worden gezet in het verduurzamen van het dakoppervlak in het Beatrixkwartier. Er komen ook daadwerkelijk meer groene daken in het gebied!

Hanging Baskets
Ook dit jaar bood Green Business Club Beatrixkwartier aan de Wijkvereniging BZHW aan om ‘hanging baskets’ aan lantaarnpalen te sponsoren. Zo wordt er gewerkt aan een groene en levendige Jan van Riebeekstraat. Een initiatief in samenwerking met Haag Wonen, WijkZ en Stadsdeel Haagse Hout.

En de Gemeente Den Haag heeft voorjaar gebracht met bloembakken, die gevuld zijn met tulpen.

Wandelroute
Het Beatrixkwartier heeft prachtige kunstwerken in het openbare gebied. Stichting Kunstverbind heeft een wandelroute ‘Kunstloper’ door o.a. Bezuidenhout West en ook over de Beatrixlaan. Deze is te bewandelen met een handige app.

Meer informatie
Meer weten? Neem contact op met Özlem Yalvaç | ozlem@greenbusinessclub.nl.

Projectgroep: Verlevendiging & Vergroening

Kansen benutten op de daken van Beatrixkwartier!

Voor Green Business Club Beatrixkwartier is de Duurzame Daken Kansenkaart gemaakt door stichting Rooftop Revolution, een expert op het gebied van duurzame dakbenutting. De stichting gebruikt data om inzicht te krijgen in welke benutting het meeste rendement oplevert. Op basis van dit inzicht kunnen gebouweigenaren de meest passende duurzame keuzes maken. De daken van de panden van MN, PostNL, WTC, CAK, NN, FMO en RVO zijn geanalyseerd.

Een van de uitkomsten is dat deze daken samen 44.860 m2 aan ruimte bieden voor groen, zo’n 4 voetbalvelden. Dat zijn serieuze kansen voor meer biodiversiteit. De huurders van de panden zijn zeer enthousiast over de kaart en de uitkomsten. Nu is de volgende stap: aan de slag!

Bekijk op de Kennisbank

Beatrixkwartier loopt

Het Beatrixkwartier is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt ideaal tussen de twee NS-stations CS en NOI. Uit onderzoek is echter gebleken dat de loopafstanden van het station naar een kantoor in het Beatrixkwartier groter worden ingeschat dan ze daadwerkelijk zijn. Een looproutekaart biedt wandelaars de snelste route naar de stations.

Wanneer meer medewerkers en bezoekers lopend naar het gebied komen, komt dit de levendigheid en duurzaamheid ten goede. Files en parkeerdruk worden daarmee aangepakt en lopen is goed voor de gezondheid. De actie roept werknemer en bezoekers van het gebied op om de looproutes te ontdekken en te gaan gebruiken.

Bekijk op de Kennisbank