Slim Vergroenen

Samen ervoor zorgen dat er op korte termijn onder andere nog meer groen gerealiseerd wordt in het Beatrixkwartier. De gemeente heeft prachtige lange termijnplannen voor dit gebied maar we willen als Green Business Club Beatrixkwartier ook nu al zorgen voor meer vergroening, levendigheid en aantrekkelijke voorzieningen in het gebied.

Binnen de projectgroep Slim Vergroenen wordt er gewerkt aan een toekomstbestendig en klimaatadaptief Beatrixkwartier. Dat houdt het gebied aantrekkelijk en de bewoner/bezoeker gezond. Ook zorgt het ervoor dat het gebied beter bestand is tegen wateroverlast en hittestress.

Dit wordt o.a. gedaan door:

  • Het Pop Up park
  • Vergroening buitenruimte
  • De oprichting van een gebruikersplatform dat de inrichting van de gezamenlijke openbare ruimte op de agenda heeft
  • Kansen benutten op de daken: klimaatadaptatie en vergroening

Voor het laatstgenoemde heeft Rooftop Revolution in opdracht van Green Business Club (GBC) Beatrixkwartier onderzocht wat de mogelijkheden voor de daken in het gebied zijn. De uitkomsten zijn verzameld in een speciale duurzame dakenkansenkaart. Deze kaart is door Arjen van ’t Klooster, bestuursvoorzitter GBC Beatrixkwartier overhandigd aan Liesbeth van Tongeren, wethouder duurzaamheid voor de gemeente Den Haag.

Projectgroep: Slim Vergroenen

Kansen benutten op de daken van Beatrixkwartier!

Voor Green Business Club Beatrixkwartier is de Duurzame Daken Kansenkaart gemaakt door stichting Rooftop Revolution, een expert op het gebied van duurzame dakbenutting. De stichting gebruikt data om inzicht te krijgen in welke benutting het meeste rendement oplevert. Op basis van dit inzicht kunnen gebouweigenaren de meest passende duurzame keuzes maken. De daken van de panden van MN, PostNL, WTC, CAK, NN, FMO en RVO zijn geanalyseerd.

Een van de uitkomsten is dat deze daken samen 44.860 m2 aan ruimte bieden voor groen, zo’n 4 voetbalvelden. Dat zijn serieuze kansen voor meer biodiversiteit. De huurders van de panden zijn zeer enthousiast over de kaart en de uitkomsten. Nu is de volgende stap: aan de slag!

Bekijk op de Kennisbank

Pop-up Park Beatrixkwartier

Bij de totstandkoming van GBC Beatrixkwartier bleek er vooral behoefte aan meer levendigheid. Het eerste project wat mooi aansluit bij deze wens die leeft onder werknemers en bewoners van het gebied is het Pop Up Park. Pal voor de halte van de Randstadrail aan de Prinses Beatrixlaan lag al jaren een braakliggend terrein. In samen werking met stadsdeel Haagse Hout en de bewoners van Bezuidenhout is eind 2014 begonnen met de realisatie van een tijdelijk park op deze locatie.

Op 11 december 2014 vond de opening van het park plaats, gelijktijdig met de lancering van GBC Beatrixkwartier. Naast dat het park veelvuldig gebruikt wordt voor sport, gaat het ook om de bloemetjes en de bijtjes: partner MN zette haar zinnen op een vlindertuin.

Bekijk op de Kennisbank

Beatrixkwartier loopt

Het Beatrixkwartier is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt ideaal tussen de twee NS-stations CS en NOI. Uit onderzoek is echter gebleken dat de loopafstanden van het station naar een kantoor in het Beatrixkwartier groter worden ingeschat dan ze daadwerkelijk zijn. Een looproutekaart biedt wandelaars de snelste route naar de stations.

Wanneer meer medewerkers en bezoekers lopend naar het gebied komen, komt dit de levendigheid en duurzaamheid ten goede. Files en parkeerdruk worden daarmee aangepakt en lopen is goed voor de gezondheid. De actie roept werknemer en bezoekers van het gebied op om de looproutes te ontdekken en te gaan gebruiken.

Bekijk op de Kennisbank