Energie

Eind 2019 ondertekenden een aantal bedrijven, pandeigenaren en de gemeente Den Haag een convenant waarmee zij zich committeren om voor 2030 energieneutraal te zijn en voor eind 2020 een plan van aanpak te overleggen hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau gerealiseerd kan worden.

Voor dat plan van aanpak is op pand- en gebiedsniveau onderzoek uitgevoerd door Equans. Daaruit vloeide een routekaart voort die aan alle betrokkenen is gepresenteerd. Hierin staan de stappen die op pandniveau per participant moeten worden gezet. ln vervolg op de reeds gezette stappen op weg naar een ‘Energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030’ gaven we Equans in 2022 de opdracht om voor ons in kaart te brengen waar we staan als het gaat om deze ambitie.

Meten is weten

  • Wat waren de jaarlijkse reductiedoelstellingen en zijn deze gehaald?
  • Hoeveel procent is er bespaard?
  • Wat is er concreet gedaan op pandniveau? Welke maatregelen zijn ingezet?
  • Waar staan kantoor- participanten als het gaat om onze doelstelling: energieneutraal voor 2030?

Op basis van de gegevens die Equans heeft verzameld is een tussenstand gemaakt van de prestaties van de gebouwen op zich en van Green Business Club Beatrixkwartier als geheel. Concreet betekent dit dat we met elkaar in gesprek blijven waar eenieder staat met de ambities en welke volgende plannen en stappen we vooruitzetten. Hierbij is de Routekaart van Equans leidend.

Energie besparen 
Een eerste volgende stap in 2023 is dat we het verdere verbruik (zichtbare- en onzichtbare energieverspilling verminderen) nog verder omlaag willen brengen. Samen met vijf ander GBC’s hebben we van het ministerie van BZK een subsidie ‘Versneld Energie Besparen’ gekregen. De ambitie is om de drietrapsaanpak voor juli 2023 door te voeren.

Energie opwekken
Hoog op de lijst van acties staat het onderzoeken van de haalbaarheid van een eigen windmolen(park) van de GBCB-participanten en het aanleggen van extra WKO’s. FMO heeft ervaring met winddelen; er zal samen een verkenning worden gedaan.

Neem contact op met Özlem Yalvaç voor meer informatie | ozlem@greenbusinessclub.nl.

Projectgroep: Energie

Energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030: lever je data aan!

Om vervolg te geven aan onze ambitie: ‘een energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030’, gaan we eerst inventariseren welke stappen de participanten onafhankelijk hebben gezet en dan kijken we naar GBCB als geheel. Zo kunnen we bepalen waar we staan richting de doelen van 2030. Om die feiten te verzamelen hebben we input van jullie, onze participanten nodig! Dus bij dezen de oproep: lever ons energiereductie data aan! Welke data hiervoor nodig is, vindt je hier. Lever de data voor 12 januari aan via pamela@greenbusinessclub.nl. Vragen? We horen het graag!

Bekijk op de Kennisbank

Collectieve aanpak Energieneutraal Beatrixkwartier

Eind 2019 tekenden verschillende participanten van  GBC Beatrixkwartier een ambitieverklaring om voor 2030 energieneutraal te zijn. De eerste stap is een plan van aanpak hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau te realiseren. Dit onderzoek naar verbruik en handelingsperspectief voor energiereductie in het gebied is uitgevoerd door ENGIE, die het onlangs presenteerde aan opdrachtgevers én betrokkenen van andere lokale Green Business Clubs. Deelnemende participanten: NN, MN, Cromwell, Bouwinvest en Gemeente Den Haag.

Bekijk op de kennisbank

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.