Energie

Derde kwartaal van 2020 onderzoeken we hoe de participanten van GBC Beatrixkwartier samen onze energie realistisch gaan opwekken. De energievraag vanuit het Beatrixkwartier is niet voldoende lokaal op te wekken, blijkt uit onderzoek van Engie. Investeren in duurzame energiebronnen buiten het gebied lijkt dan een logische oplossing om het doel: ‘een Energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030’ te behalen.

Natuurlijk zorgden bizarre tijden ervoor dat prioriteiten verschoven, maar onze intentie blijft bestaan: een energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030. Als GBC Beatrixkwartier willen we samen ons energieverbruik verslimmen op pand- en gebiedsniveau. Dat is waar we samen stappen in zetten!

Eind 2019 ondertekenden een aantal bedrijven, pandeigenaren en de gemeente Den Haag een convenant waarmee zij zich committeren om voor 2030 energieneutraal te zijn en voor eind 2020 een plan van aanpak te overleggen hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau gerealiseerd kan worden.

Voor dat plan van aanpak is op pand- en gebiedsniveau onderzoek uitgevoerd door EQUANS. Daaruit vloeide een routekaart voort die aan alle betrokkenen is gepresenteerd. Hierin staan de stappen die op pandniveau per participant moeten worden gezet. Daarnaast bleek uit de routekaart onder andere dat de energievraag vanuit het Beatrixkwartier niet voldoende lokaal op te wekken was. Investeren in duurzame energiebronnen buiten het gebied lijkt dus een logische oplossing om het doel: ‘een Energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030’ te behalen.

Om voortdurend op de hoogte te blijven van waar we staan richting 2030 is het van belang om data te verzamelen. Te inventariseren; wat is er gedaan, wat heeft het tot nu toe opgeleverd en waar staan we ten opzichte van de doelen voor 2030? Voor een specifiek overzicht van welke data we nodig hebben, kijk je hier. Nog niet gedaan? Lever nieuwe data voor 12 januari 2022 aan via onderstaand emailadres!

Neem contact op met Pamela Logjes voor meer informatie | pamela@greenbusinessclub.nl.

Projectgroep: Energie

Energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030: lever je data aan!

Om vervolg te geven aan onze ambitie: ‘een energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030’, gaan we eerst inventariseren welke stappen de participanten onafhankelijk hebben gezet en dan kijken we naar GBCB als geheel. Zo kunnen we bepalen waar we staan richting de doelen van 2030. Om die feiten te verzamelen hebben we input van jullie, onze participanten nodig! Dus bij dezen de oproep: lever ons energiereductie data aan! Welke data hiervoor nodig is, vindt je hier. Lever de data voor 12 januari aan via pamela@greenbusinessclub.nl. Vragen? We horen het graag!

Bekijk op de Kennisbank

Collectieve aanpak Energieneutraal Beatrixkwartier

Eind 2019 tekenden verschillende participanten van  GBC Beatrixkwartier een ambitieverklaring om voor 2030 energieneutraal te zijn. De eerste stap is een plan van aanpak hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau te realiseren. Dit onderzoek naar verbruik en handelingsperspectief voor energiereductie in het gebied is uitgevoerd door ENGIE, die het onlangs presenteerde aan opdrachtgevers én betrokkenen van andere lokale Green Business Clubs. Deelnemende participanten: NN, MN, Cromwell, Bouwinvest en Gemeente Den Haag.

Bekijk op de kennisbank

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.