Afvalreductie

In 2018 tekenden participanten een Ambitieverklaring Afvalreductie en stelden zij een individueel én gezamenlijk doel. Sindsdien monitoren participanten hun afvalcijfers. Daarnaast heeft slim inkopen en afval verminderen de aandacht.

Het target van GBC Den Haag Beatrixkwartier voor 2020 was om met de deelnemende participanten uit te komen op 41% restafval. Dat hebben we helaas net niet gered. Het resultaat was 42%. Nu was 2020 een uitzonderlijk jaar waarin er minder gestuurd kon worden op afvalreductie en afvalscheiding. Ondanks dat dus een goed resultaat!

In 2021 staat afvalreductie ook weer vol op het vizier. De focus voor 2021 wordt: data verzamelen, afvalmaterialen specificeren (meer monostromen) en sturen op inkoop. Ons gezamenlijke streven voor eind 2021: 32 % aan reststromen (exclusief papier en karton).

De projectgroep afvalreductie bestaat uit: Iris Nijboer (WTC) Fleur Biesjot (WTC), Tijs Teusink (CAK), Peter van Boven (Belastingdienst), Hans van Ispelen (MN), Pauline Rasterhoff (MN) en Willem van Leeuwen (FMO).

Projectgroep: Afvalreductie