Werkgroep Mobiliteit

Het doel van de werkgroep mobiliteit is: Door het verbeteren van de mobiliteit een bijdrage te leveren aan de verlevendiging en verbetering van de werkomgeving Beatrixkwartier. De gesignaleerde knelpunten zijn: lange files op de Beatrixlaan & parkeerdruk in elk gebouw en de omgeving. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het Beatrixkwartier 69,1 % autoreizigers heeft in de spits tegenover 33% in de rest van de regio Haaglanden.

De oplossing ligt onder andere in :
• Stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen als fiets, trein, tram.
• Zichtbaar maken van de centrale ligging van het Beatrixkwartier.
• Alternatieven bieden van vervoer tijdens kantoortijden.
• Gemak bieden in de keuze van vervoer.