Pop-up Park Beatrixkwartier

Bij de totstandkoming van GBC Beatrixkwartier bleek er vooral behoefte aan meer levendigheid. Het eerste project wat mooi aansluit bij deze wens die leeft onder werknemers en bewoners van het gebied is het Pop Up Park. Pal voor de halte van de Randstadrail aan de Prinses Beatrixlaan lag al jaren een braakliggend terrein. In samen werking met stadsdeel Haagse Hout en de bewoners van Bezuidenhout is eind 2014 begonnen met de realisatie van een tijdelijk park op deze locatie.

Op 11 december 2014 vond de opening van het park plaats, gelijktijdig met de lancering van GBC Beatrixkwartier. Naast dat het park veelvuldig gebruikt wordt voor sport, gaat het ook om de bloemetjes en de bijtjes: partner MN zette haar zinnen op een vlindertuin.