Energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030: lever je data aan!

Om vervolg te geven aan onze ambitie: ‘een energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030’, gaan we eerst inventariseren welke stappen de participanten onafhankelijk hebben gezet en dan kijken we naar GBCB als geheel. Zo kunnen we bepalen waar we staan richting de doelen van 2030. Om die feiten te verzamelen hebben we input van jullie, onze participanten nodig! Dus bij dezen de oproep: lever ons energiereductie data aan! Welke data hiervoor nodig is, vindt je hier. Lever de data voor 12 januari aan via pamela@greenbusinessclub.nl. Vragen? We horen het graag!