GBC Beatrixkwartier focust op het creëren van een duurzaam en toekomstbestendig gebied voor alle gebruikers. Zo is onze ambitie om energieneutraal te zijn vóór 2030 en zetten we vol in op afvalreductie en circulariteit. Daarnaast willen we zorgen voor een groene en klimaatadaptieve leef- en werkomgeving die goed bereikbaar is.

Binnen de projectgroepen Afvalreductie, Energie, Mobiliteit en Vergroening vormen we concrete doelen en acties om bovenstaande ambities te verwezenlijken. Verder organiseren we regelmatig events en bijeenkomsten die ervoor zorgen dat alle thema’s gaan leven binnen en buiten het Beatrixkwartier.


Projectgroepen

Afvalreductie

In 2018 tekenden participanten een Ambitieverklaring Afvalreductie en stelden zij een individueel én gezamenlijk doel. Sindsdien monitoren participanten hun afvalcijfers. Daarnaast heeft slim inkopen en afval verminderen de aandacht.

Meer info

Energie

Derde kwartaal van 2020 onderzoeken we hoe de participanten van GBC Beatrixkwartier samen onze energie realistisch gaan opwekken. De energievraag vanuit het Beatrixkwartier is niet voldoende lokaal op te wekken, blijkt uit onderzoek van Engie. Investeren in duurzame energiebronnen buiten het gebied lijkt dan een logische oplossing om het doel: 'een Energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030' te behalen.

Meer info

Mobiliteit & Logistiek

Onderzoeken hoe we schoner en slimmer kunnen reizen, mobiliteit kunnen delen, en samen met onze toe-leveranciers de Haagse HUB kunnen benutten. Het nieuwe werken (thuis in plaats van kantoor) zorgt voor andere vervoersbewegingen. Gezamenlijke logistiek, zorgt voor minder vervoersbewegingen, een reeds bestaande hub kan hierbij helpen

Meer info

Slim Vergroenen

Samen ervoor zorgen dat er op korte termijn onder andere nog meer groen gerealiseerd wordt in het Beatrixkwartier. De gemeente heeft prachtige lange termijnplannen voor dit gebied maar we willen als Green Business Club Beatrixkwartier ook nu al zorgen voor meer vergroening, levendigheid en aantrekkelijke voorzieningen in het gebied.

Meer info