GBC Beatrixkwartier focust op het creëren van een duurzaam en toekomstbestendig gebied voor alle gebruikers. Zo is onze ambitie om energieneutraal te zijn vóór 2030 en zetten we vol in op afvalreductie en circulariteit. Daarnaast willen we zorgen voor een groene en klimaatadaptieve leef- en werkomgeving die goed bereikbaar is.

Binnen de projectgroepen Energie, Mobiliteit & Logistiek, Verlevendiging & Vergroening en Zero Waste & Circulariteit vormen we concrete doelen en acties om bovenstaande ambities te verwezenlijken. Verder organiseren we regelmatig events en bijeenkomsten die ervoor zorgen dat alle thema’s gaan leven binnen en buiten het Beatrixkwartier.

Meer informatie
Meer weten? Neem contact op met Özlem Yalvaç | ozlem@greenbusinessclub.nl.


Projectgroepen

Energie

Eind 2019 ondertekenden een aantal bedrijven, pandeigenaren en de gemeente Den Haag een convenant waarmee zij zich committeren om voor 2030 energieneutraal te zijn en voor eind 2020 een plan van aanpak te overleggen hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau gerealiseerd kan worden.

Meer info

Mobiliteit & Logistiek

We komen minder vaak naar kantoor, werken hybride en toch zijn de files langer dan ooit. Wat kunnen wij als Green Business Club Beatrixkwartier doen om dat te veranderen? De projectgroep onderzoekt de mogelijkheden voor een leen-mobiliteits-Hub.

Meer info

Verlevendiging & Vergroening

Een toekomstbestendig, groen en klimaatadaptief Beatrixkwartier. Dat is waar de projectgroep aan werkt. Dat houdt het gebied aantrekkelijk en de bewoner/bezoeker gezond. Ook zorgt het ervoor dat het gebied beter bestand is tegen wateroverlast en hittestress.

Meer info

Zero Waste & Circulariteit

In 2018 tekenden participanten een Ambitieverklaring Afvalreductie en stelden zij een individueel én gezamenlijk doel. Sindsdien monitoren participanten hun afvalcijfers. Daarnaast heeft slim inkopen, circulariteit en afval verminderen de aandacht.

Meer info