2018/05/14 geplaatst in Levendigheid

Polderdaktuin WTC The Hague

In de binnentuin op het dak van de parkeergarage van het WTC The Hague is de Polderdaktuin gerealiseerd. In het kader van verduurzaming van de leefomgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verbetering van binnenstedelijk watermanagement is besloten de binnentuin te gebruiken als waterberging.

De hemelwaterafvoer van omliggende daken wordt ontkoppeld en in een bassin opgevangen. Water wordt vastgehouden, natuurlijk gebruikt en indien nodig af- gevoerd naar het riool. De binnentuin wordt een permanente vijver met inheemse beplanting waar flora en fauna tot hun recht komen en gebruikers van het gebouw fijn kunnen verblijven.

Door middel van een reguleringssysteem wordt een hoosbui gedetecteerd via Buienrader en wordt het waterniveau verlaagd zodat het regenwater opgevangen kan worden in de poldertuin. Na de tijdelijke berging kan het water indien nodig (nadat het riool weer tot rust is gekomen na heftige regenval) via een dijksysteem geloosd worden op het riool. Dit alles is zichtbaar in het ontwerp: de polder, de dijk, de doorlaat, de regeltechniek en het niveauverschil van het water.  Naast het bergen van water heeft de daktuin natuurlijk ook een sociale functie.

Het eerste Polderdak is te vinden in Amsterdam Zuidas, een project van onder andere GBC Zuidas. Deze pilot heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van een ambitieverklaring waarin wordt gestreefd naar 25.000 m2 parkdak in Zuidas in 2020. Het waterbergende dak kan in het Beatrixkwartier dezelfde aanjagende functie hebben.