2021/10/10 geplaatst in Algemeen

Pieter Lems, Portfolio Manager Innovatie Nationale Nederlanden: “Binnen de GBC heb je een enorm bereik!”

Nationale Nederlanden (NN) is één van de veertien participanten van Green Business Club (GBC) Den Haag Beatrixkwartier. Wij gingen in gesprek met Pieter Lems, Portfolio Manager Innovatie bij Nationale Nederlanden over zijn werkzaamheden, ambities, het participantschap en de toekomst.

Pieter Lems is werkzaam binnen Facility Management bij NN Group (o.a. Nationale Nederlanden) en sinds kort onderdeel van GBC Den Haag Beatrixkwartier. NN Facility Management heeft naast Customer Engagement drie thema’s die centraal staan bij de ontwikkeling van huisvesting en services, dit zijn: ‘Digital’, ‘Health’ en ‘Sustainability’.

Duurzaamheid
Uiteraard is duurzaamheid een belangrijk thema: “We willen onze verantwoordelijkheid nemen om samen met onze partners te streven naar de meeste duurzame oplossingen. Dit doen we door volledig circulair te bouwen en ook binnen onze dienstverlening te streven naar zoveel mogelijk duurzame oplossingen. Hiervoor hebben we samen met PHI Factory een circulaire coalitie opgericht.”

Om een stevige samenwerking te creëren met concrete doelstellingen verzorgde PHI Factory een innovatieprogramma van 8 bijeenkomsten gedurende 2020. Naast aandacht voor quick wins, richt het programma zich op een grotere verandering, samenwerkingskracht, systeeminnovatie en disruptieve businessmodellen.

Samen zijn er 7 impactgebieden geïdentificeerd: Inclusief, Gezond, Afvalvrij, Voeding, Plastic, CO2-neutraal en Bouwen. En met resultaat!
Vanuit Asito wordt er nu gewerkt met het volledig milieuvriendelijke reinigingsmiddel Asito Element en alle materialen en middelen worden via een logistiek hub op locatie afgeleverd.
Daarnaast is het reduceren van het verpakkingsmateriaal een belangrijk item. In de schoonmaak gebeurt dit deels al door het gebruik van navul-cans, waarmee gemiddeld 20 sprayflacons schoonmaakmiddel gevuld worden. Verder worden de schoonmaakproducten zonder plastics bij de klant geleverd en waar mogelijk verwaard. Een voorbeeld hiervan is krimpfolie. Hier worden afvalzakken van gemaakt. Ook wordt er samen gekeken naar het gebruik van circulaire kleding en met de grondstofverwerker gewerkt aan een transparante afvalbak om de bewustwording van de pandbewoners te vergroten.

De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn binnen Facility Management van NN voor een groot deel te herleiden naar de vijf transitieagenda’s van de overheid: Nederland Circulair 2050. Zij hebben gekeken naar waar zij het verschil kunnen maken binnen hun eigen bedrijfsvoering. In dit geval gaat het over de voedseltransitie, plastic afval, een kantoor zonder restafval en circulair bouwen: “We willen uiteraard in z’n totaliteit onze CO2-impact verlagen en daar zijn allerlei manieren voor. We vinden het belangrijk om daar een goede invulling aan te geven en daarom zijn er ambities voor deze onderwerpen opgesteld.”

GBC Beatrixkwartier en Nationale Nederlanden
NN is één van de veertien participanten van GBC Beatrixkwartier en werkt binnen de Green Business Club samen aan de thema’s Afvalreductie, Energie en Mobiliteit & Logistiek. De reden waarom NN is aangesloten bij GBC Beatrixkwartier zit volgens Pieter in het van elkaar leren: “We zitten met z’n allen in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde bootje. We zijn allemaal bezig met duurzaamheid en dan is het goed om van elkaar te leren. De basis is informatie uitwisselen en van elkaar te leren. Op die manier hoef je niet continue het wiel opnieuw uit te vinden.”

NN is dus bij de verschillende thema’s betrokken. Als voorbeeld benoemde Pieter het thema Zero Waste met Renewi: “We onderzoeken hoe we producten zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen. Hiernaast werken we aan het bewust omgaan met verbruiksartikelen, het goed kunnen scheiden van het afval en kijken we samen met Renewi hoe we ervoor kunnen zorgen dat reststromen op een goede manier verwerkt worden.”

Binnen de GBC heb je een enorm bereik!
Pieter vindt het belangrijk dat organisaties blijven aanjagen op het gebied van duurzaamheid en een platform bieden waar verbindingen kunnen worden gelegd: “Het werkt motiverend en stimulerend om te zien waar bedrijven mee bezig zijn en het is goed om dat op te zoeken. Als organisatie heb je relatief een kleine impact, maar naast je eigen bedrijfsvoering heb je ook nog duizenden collega’s die je kan inspireren hoe je op een duurzame manier kan werken en leven. Met elkaar maak je dan een nog grotere impact en binnen GBCB heb je een enorm bereik!”

De toekomst
Over de toekomst is Pieter helder: “Ik hoop dat we actief onze bijdrage kunnen leveren aan GBCB en dat we weer op bezoek kunnen gaan bij elkaar om te zien hoe projecten en initiatieven in de praktijk wordt vormgegeven. Daarnaast hoop ik dat we elkaar kunnen blijven inspireren en motiveren binnen de thema’s en deze maximaal kunnen verduurzamen. Uiteindelijk is het mooi als je kan samenwerken op bepaalde onderdelen en kan gaan versnellen.”