Word participant van GBC Beatrixkwartier en werk samen aan het verduurzamen en verlevendigen van Den Haag Beatrixkwartier.

In Den Haag Beatrixkwartier werkt de Green Business Club met bedrijven, overheden en kennisinstellingen aan het verduurzamen van het gebied. Binnen verschillende projectgroepen worden concrete projecten bedacht en uitgevoerd die aansluiten bij de gezamenlijke ambitie.
Help mee het Beatrixkwartier te verduurzamen en sluit je aan! Neem contact op met Programmamanager Özlem Yalvaç voor een vrijblijvend gesprek.

Concrete Initiatieven

U vindt partners om gezamenlijk concrete initiatieven en activiteiten op het gebied van duurzaamheid in gang te zetten en te houden.

Netwerk

U krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van koplopers in duurzaam ondernemen.

Actieve Deelname

U kunt actief deelnemen in projectgroepen en kennissessies gericht op concreet resultaat.

Inspiratie

U kunt anderen inspireren met uw ideeën en activiteiten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Platform

U draagt via een gezamenlijk platform actief bij aan de profilering van zowel uw eigen organisatie als uw vestigingsplaats als internationaal koploper in duurzaamheid.

Facilitatie

U kunt rekenen op een faciliterende rol vanuit Green Business Club Beatrixkwartier voor het oppakken van duurzame initiatieven. U heeft invloed op het programma van de Green Business Club Beatrixkwartier.

Participantenbijdrage

Voor de continuïteit van de GBC is de financiële bijdrage essentieel. Afhankelijk van de eigenschappen van het bedrijf/organisatie betaalt een participant een bedrag tussen de EUR 0,- en EUR 5000,- per jaar. Participanten doen minstens drie jaar mee. Deelname aan GBC wordt automatisch verlengd tenzij de participant uiterlijk drie maanden vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk opzegt. Andere voorwaarden voor deelname aan de GBC zijn dat u een binding heeft met het Beatrixkwartier, het netwerk niet primair ziet als een netwerk om te ‘halen’, maar ook bereid bent te ‘brengen’ en te ‘delen’. U gebruikt het netwerk niet primair voor commercieel gewin.

Wilt u meer informatie over participeren in GBC Beatrixkwartier? Neem contact met ons op.

Contact