MN

MN is een financiële dienstverlener met een beheerd (pensioen)vermogen van € 140 miljard. We werken in het verlengde van pensioenfondsbesturen en sociale partners en bieden onze opdrachtgevers een integrale pensioenpropositie met advisering, vermogensbeheer, communicatie en administratie. Bij ons werken specialisten, techneuten, strategen, consultants en vernieuwers. Samen zijn we groot genoeg om een invloedrijke marktspeler te zijn, maar klein genoeg om de menselijke maat te behouden. We hebben een sterk maatschappelijk gericht profiel: duurzaamheid is vanzelfsprekend in ons denken en werken.

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Beatrixkwartier?
MN is medeoprichter van Green Business Club Beatrixkwartier omdat we er van overtuigd zijn dat je samen sterker staat en meer kan bereiken. En wat ons betreft stopt verlevendigen en verduurzamen niet bij de voordeur van ons kantoor.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
MN werkt aan een stabiel pensioen voor twee miljoen mensen in de Metaal & Techniek, Metalektro en Maritieme sector. We beheren ruim € 140 miljard aan pensioenvermogen. Als verantwoord belegger maken we actief het verschil voor mens, milieu en samenleving.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Beatrixkwartier hierbij helpen? 
Alleen als je samenwerkt kun je een aantrekkelijke werkomgeving rond je kantoor realiseren met winkels, groen, E-laadvoorzieningen, parkeervoorzieningen etc. De samenwerking tussen bedrijven en bewoners is daarbij cruciaal. Het gaat om kennis delen, maar bijvoorbeeld ook over energie reductie en schoon bevoorraden en elkaar daarin meenemen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Beatrixkwartier?
Bij MN zit duurzaamheid in ons DNA. Het Facilitair Bedrijf, maar ook de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen pakt de diverse thema’s op. Zo hebben we een energie A label op ons pand, Hebben we mede vanwege de Haagse Daken Actie sedumdaken, zijn we actief betrokken bij de werkgroep Reductie restafval, zetten we in op duurzaam inkopen, zijn we fietsambassadeur en nog heel veel meer.