Het Nederlandse Rode Kruis

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier?
Het Rode Kruis is een wereldwijde humanitaire noodhulporganisatie en komt in actie voor, tijdens en na humanitaire rampen. Het merendeel van deze rampen zijn een direct gevolg van klimaatverandering. Als gevolg van deze rampen komen basislevensbehoeften in gevaar. Juist daarom wil het Rode Kruis de negatieve impact van onze activiteiten zo veel mogelijk beperken.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Het Rode kruis doet op het gebied van duurzaamheid het volgende:
– Verminderen vliegreizen;
– Verminderen autokilometers door beroepskrachten;
– Duurzame keuzes bij financiële zaken en inkoop;
– Integreren duurzame keuzes in de hulpverleningsprocessen;
– Verduurzamen van de huisvesting van het Rode Kruis.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier hierbij helpen?
De aangesloten partijen van Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier kunnen ons helpen door kennis en ervaring op het gebied van verduurzamen te delen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier?
Ik heb sinds kort het onderwerp duurzaamheid overgenomen van een collega die een nieuwe baan buiten het Rode Kruis gevonden heeft. Gecombineerd met mijn facilitaire rol, zal ik binnen het Rode Kruis verder uitvoering geven aan het duurzaamheidsbeleid. In die hoedanigheid zie ik Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier als een waardevolle sparringspartner. Daarnaast willen wij als organisatie ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van het leefklimaat in het Beatrixkwartier en daarbuiten.